پنجشنبه, ۲۵ شهریور ۱۴۰۰ ۲۲:۰۷
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • پارلمان شهری مشهد مقدس
چچ
2KjZhyDYr9mG2KjYp9mEINmF2K/ZhCDZh9in2Yog2KzYr9mK2K8g2LPYsdmF2KfZitmHINqv2LDYp9ix2Yog2K/YsSDZhdi02YfYryDZh9iz2KrZitmF

رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی جهان شهر مشهد مقدس؛

به دنبال مدل های جدید سرمایه گذاری در مشهد هستیم

رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی جهان شهر مشهد مقدس با اشاره به اینکه امروزه سرمایه گذاری تنها به صرف گذاشتن آجر و سیمان روی هم نیست، گفت: به دنبال مدل های جدید سرمایه گذاری در مشهد هستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مجید دبیریان در نشست مشترک با رییس و اعضای هیئت مدیره بانک ملل و مجموعه اقتصادی جوانمرد که با حضور شهردارمشهد برگزارشد، افزود: در نگاه متفاوتی که بنا است در حوزه اقتصادی مدیریت شهری اجرایی شود از شهردار خواهیم خواست تا با تعریف مدل های جدیدی در قراردادها تلاش شود مشکلی برای سرمایه گذاران به وجود نیاید.

وی اضافه کرد: اگر قرار است در حوزه سرمایه گذاری با شهرداری تعامل شود ابتدا باید خودمان را جای سرمایه گذار ببینیم و منافع آنها را نیز در نظر بگیریم.

رییس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی جهان شهر مشهد مقدس با بیان اینکه اگر سرمایه گذار نباشد اقتصاد این شهر هم نخواهد چرخید، اظهارکرد: دراین راستا باید شرایطی را فراهم کنیم تا به گفته شهردار، شهرمشهد تبدیل به بهشت سرمایه گذاران شود.

دبیریان تصریح کرد: با نگاهی که اکنون در شهرداری مشهد در حوزه اقتصادی وجود دارد انتظار داریم سرمایه گذاران به ویژه مجموعه های اقتصادی بزرگ نیز نگاه متفاوتی به سرمایه گذاری درمشهد داشته باشند.

وی ادامه داد: اگر صرفا هدف از سرمایه گذاری تنها گذاشتن آجروسیمان روی هم باشد معتقدیم اینگونه سرمایه گذاری ها امروزه پاسخگو نخواهد بود.

مجید خبیری

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1206591924032
Qt: 0.65391898155212