شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ۱۴:۱۴ ۱۰۱
طبقه بندی:
  • اخبار مناطق
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
چچ
2YXZhti32YLZhyDahtmH2KfYsSDZvtmK2LTYsdmIINiv2LEg2KjYsdix2LPZiiDZvtix2YjamNmH4oCM2YfYp9mKINiy2YjYryDYqNin2LLYr9mH

سرپرست سازمان بازآفرینی فضای شهری شهرداری مشهد مطرح کرد؛

منطقه چهار پیشرو در بررسی پروژه‌های زود بازده

سرپرست سازمان بازآفرینی فضای شهری شهرداری مشهد گفت: منطقه چهار در بررسی و تایید پروژه‌های زود بازده یکصد میلیارد ریالی پیشروتر از دیگر مناطق بوده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مصطفی نعمتی در جلسه بررسی پروژه‌های بازآفرینی منطقه چهار که با حضور رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر مشهد، سرپرست شهرداری منطقه چهار، مسوولین شهری، اعضای شورای اجتماعی محلات رده، التیمور، پنجتن، وحید و شهید قربانی برگزار شد، اظهار کرد: منطقه چهار تنها منطقه‌ای است که جلسات محلات آن با پیگیری همکاران منطقه، شورای اجتماعی محلات و دفاتر تسهیل‌گری به اتمام رسید و توانستند با سرعت بیشتری به جمع‌بندی برسند.

وی افزود: ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد به منظور تحقق رویکرد توزیع متوازن اعتبارات شهرداری با تصویب طرح دو فوریتی، به هر محله حاشیه‌نشین شهر مشهد 100 میلیارد ریال اعتبار در قالب پروژه‌های زود بازده اختصاص داد.

سرپرست سازمان بازآفرینی فضای شهری شهرداری مشهد با اشاره به اینکه محلات کم‌برخوردار مشمول این مصوبه شده، بیان کرد: در منطقه چهار از 10 محله، پنج محله رده، التیمور، پنجتن، وحید و شهید قربانی مشمول این مصوبه است که برای هر محله 100 میلیارد ریال مازاد بر اعتبار قبلی منطقه پیش بینی شده است.

نعمتی ضمن اشاره به تاکید شورای اسلامی شهر مشهد در تایید چهار رکن شورای اجتماعی محلات، نماینده امور مساجد، معتمدین محل و دفاتر تسهیل‌گری خاطرنشان کرد: ترکیب این چهار رکن در کنار دو رکن اداری منطقه و سازمان بازآفرینی شهرداری مشهد پروژه‌های زودبازده را به تایید و سپس تصویب کمیته نظارتی می‌رسانند.

وی اضافه کرد: پس از تایید در کمیته نظارتی همه محلات منطقه در قالب یک لایحه به شورای اسلامی شهر مشهد می‌رود تا پس از تصویب نهایی به بودجه‌های تعریف شده شهرداری مناطق اضافه و در لیست پروژه های اجرایی قرار گیرد.

سرپرست سازمان بازآفرینی فضای شهری تصریح کرد: پروژه‌های زودبازده از نیاز مردم و انتظارات خرد مقیاس و ریز آنان است که حل این مسائل در ایجاد رضایتمندی عموم مردم تاثیر بسزایی دارد و با توجه به تفاوت پروژه‌ها فرایند طی شده در منطقه چهار مناسب ارزیابی شده است.

نعمتی با بیان اینکه مدت زمان اجرای پروژه‌ها تا ظرف یکسال است، گفت: اجرای پروژه‌ها متفاوت است و برخی از آن‌ها پس از یکماه اجرا می‌شود و برخی چون نیاز به مطالعه و پژوهش دارند بیشتر زمان می‌برد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: