یکشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ ۰۷:۵۱
چچ
2YfZiNinINmH2YXahtmG2KfZhiDZhtin2LPYp9mE2YUg2KfYs9iq

با ثبت شاخص کلی 144؛

هوا همچنان ناسالم است

مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهردای مشهد؛ بر اساس داده های جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد شاخص کلی 144در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های لشگر، تقی آباد، امامیه، کریمی خیام شمالی، مفتح، سمزقند و سرافرازان در شرایط ناسالم برای تمامی افراد و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس می باشد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بلوار کریمی با عدد شاخص ۱۶۳ در شرایط ناسالم برای تمامی افراد قرار دارد. توصیه می گردد افراد حساس فعالیت های طولانی خارج از منزل خود را کاهش دهند و همچنین شهروندان عزیز تقاضا می شود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.93470525741577
Qt: 0.43922138214111