چهارشنبه, ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ۱۱:۱۲ ۲۶
طبقه بندی: اخبار مناطق
چچ
2KfYrdiv2KfYqyDZhdiz2YrYsSDYr9mI2obYsdiu2Ycg2K/YsSDYrtmK2KfYqNin2YYg2YXYs9mE2YUg2LTZhdin2YTZiiDZhdmG2LfZgtmHINiz2Ycg2YXYtNmH2K8=

احداث مسیر دوچرخه در خیابان مسلم شمالی منطقه سه مشهد

شهردار منطقه سه مشهد مقدس از احداث مسیر دوچرخه سواری در خیابان مسلم شمالی خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد مقدس، امید رضا رحمانیان در این خصوص، گفت: جلسه مناقصه بازسازی پیاده رو، احداث مسیر دوچرخه و بهسازی تقاطع جهت حق تقدم عابر پیاده در خیابان مسلم منطقه سه مشهد، با حضور چهار متقاضی برگزار شده و برنده مناقصه مشخص شد.

وی افزود: به این ترتیب در آینده نزدیک، علاوه بر بهسازی پیاده روها برای روان سازی تردد عابران پیاده، احداث مسیر دوچرخه در منطقه سه برای تکمیل مسیرهای موجود و در جهت توسعه این مد حمل و نقلی پاک در حاشیه شهر مشهد نیز کلید خواهد خورد.

شهردارمنطقه سه ادامه داد: همچنین پروژه حق تقدم عابر پیاده نیاز یکی دیگر از پروژه هایی است که در راستای تامین امنیت عابران پیاده، در تقاطع این خیابان به اجرا در خواهد آمد.

لازم به ذکر است در مجموع برای اجرای این پروژه ها بالغ بر 25 میلیارد ریال هزینه خواهد شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: