پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۳۳ ۲۵۵
طبقه بندی: یادداشت
چچ
2YXYr9mK2LHZitiqINmH2YjYtNmF2YbYryDYqNit2LHYp9mGINio2Kcg2KfYs9iq2YHYp9iv2Ycg2KfYsiDYp9mK2YbYqtix2YbYqiDYp9i02YrYpyDZhdmH2K/ZiiDZgdmH2YXZitiv2Yc=

مدیریت هوشمند بحران با استفاده از اینترنت اشیا مهدی فهمیده

یکی از وجوه امنیت، لزوم توجه به استانداردهای پدافند غیرعامل و مدیریت بحران است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مدیریت بحران عبارت است از برنامه ‌ریزی، سازمان ‌دهی و لحاظ تمهیدات لازم جهت مقابله با بحران ‌های طبیعی و کاهش تأثیرات سوء آن و پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌ پذیری، تداوم فعالیت‌ های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌ شود.

تجربیات به ‌دست‌ آمده از بحران ‌های گوناگون اعم از بلایای طبیعی و انسان‌ ساز نشان می‌ دهد که چگونه ظهور تکنولوژی‌ های نوین شبکه و به ‌طور کل دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ‌طور قابل ‌توجهی باعث تغییر در روش ارائه اطلاعات در زمینه مدیریت شرایط اضطراری شده و باعث افزایش و بهبود کارایی مدیریت این شرایط شده است.

در سال های اخیر به منظور پشتیبانی از مدیریت بحران، تمایل و رشد فزاینده ای در استفاده از فناوری اطلاعات (IT) و اینترنت اشیاء را شاهد بوده ایم. تجربیات بدست آمده از شرایط اضطراری گوناگون، اعم از بلایای طبیعی و بحران های انسان ساز گرفته تا ناآرامی ها و شورش های سیاسی و اجتماعی و بحران های مالی و اقتصادی نشان داده است که چگونه ظهور تکنولوژی های نوین شبکه، و به طور کلی دستاوردهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور قابل توجهی باعث تغییر درروش ارائه اطلاعات در زمینه مدیریت شرایط اضطراری شده و باعث افزایش و بهبود کارایی مدیریت درشرایط اضطراری شده است.

از میان تکنولوژی های نوین می توان از اینترنت اشیاء نام بردI.o.T یا اینترنت اشیا به معنی شبکه ‌ای گسترده از اشیا و دستگاه ‌های هوشمند است که دارای هویت دیجیتالی بوده و در حوزه‌ های مشخصی که از پیش تعیین ‌شده ‌اند باهم در تعامل هستند. شبکه‌ ای که در آن ‌ها سنسورها وظیفه جمع ‌آوری داده‌ ها از محیط پیرامون و شبکه ‌های ارتباطی و وظیفه ارسال این داده‌ های خام به مراکز پایش محیطی یعنی بحران را به عهده ‌دارند در این مراکز داده‌ های خام تجزیه ‌و تحلیل و نتایج حاصله به‌ صورت اطلاعات ارسال می شود.

به سبب پیشرفت ‌های بزرگ در علم الکترونیک و گسترش سیستم ‌های ارتباطی بی‌ سیم، هر دستگاه سیار و خدمات همه‌ جا حاضر (که اتصال همه‌ جا و همه ‌وقت را برای کاربران فراهم می‌ کند)، در دهه‌ ی گذشته به‌سرعت توسعه‌ یافته ‌اند.

هرچند، امروزه دستگاه ‌ها محدود به استفاده برای اتصال کاربر به اینترنت نیستند، این فرصت به وجود آمده تا بتوانند پیوندی میان دنیای فیزیکی و دنیای سایبری ایجاد کنند که منجر به ایجاد سیستم‌ های سایبری فیزیکی شده ‌اند.

دکتری مدیریت بحران شهری

منبع:
آدرس کوتاه شده: