پنجشنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۴
چچ
2LPZhtivINiq2YjYs9i52Ycg2YXYrdmE2KfYqiDCq9io2YfZhdmGwrvYjCDCq9iu2YTYrMK72IwgwqvZhdmH2LHYotio2KfYr8K7INmIIMKr2LTZh9mK2K8g2KLZiNmK2YbZisK7INmF2LTZh9ivINiq2K/ZiNmK2YYg2LTYrw==

پس از سند تصویب توسعه محله «دَروی»، اینبار؛

سند توسعه محلات «بهمن»، «خلج»، «مهرآباد» و «شهید آوینی» مشهد تدوین شد

سند توسعه محلات «بهمن»، «خلج»، «مهرآباد» و «شهید آوینی» تهیه و تصویب وبه ستاد بازآفرینی استان خراسان رضوی ارسال شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، بر اساس روند کاری موجود در تهیه اسناد و تعریف پروژه‌های محلات هدف طرح بازآفرینی بافت‌های فرسوده، اسناد و پروژه‌های توسعه چهار محله «بهمن»، «خلج»، «مهرآباد» و «شهید آوینی» مشهد پس از تهیه، جهت بررسی و تصویب به ستاد بازآفرینی شهرستان مشهد ارسال شد.

این اسناد و پروژه‌ها در کمیته‌های اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و کالبدی ستاد بازآفرینی شهرستان مشهد با مشارکت فرمانداری و شهرداری مشهد مورد بررسی قرار گرفت و پس از تصویب در پنجاه و سومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان مشهد جهت بررسی به ستاد بازآفرینی شهری استان خراسان رضوی ارسال شد.

پیش از این نیز سند توسعه محله «دَروی» پس از تهیه و تصویب در ستاد بازآفرینی شهری شهرستان مشهد جهت تصویب به ستاد بازآفرینی استان ارسال شده بود. پس از بررسی و تصویب این اسناد در ستاد استانی بازآفرینی شهری که به ریاست استاندار خراسان رضوی و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار خواهد شد، اسناد توسعه محلات جهت تصویب و ابلاغ نهایی، به ستاد ملی بازآفرینی ارسال می‌شود.

در سند توسعه محلات برنامه‌ها و پروژه‌هایی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی تعریف شده است؛ بر اساس اسناد تهیه شده در محله بهمن 50 درصد پروژه‌ها بر عهده بخش خصوصی، 27 درصد بر عهده شهرداری و 23 درصد بر عهده سایر دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. همچنین در محله خلج 60 درصد پروژه‌ها بر عهده شهرداری و 40 درصد پروژه‌ها بر عهده بخش دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.

بر اساس سند توسعه محله شهید آوینی 70 درصد پروژه‌های این محله توسط شهرداری، 17 درصد توسط بخش خصوصی و 13 درصد توسط سایر دستگاه‌های اجرایی انجام خواهد شد. همچنین در محله مهرآباد 59 درصد پروژه‌ها را بخش دولتی، 14 درصد پروژ‌ه‌ها را بخش خصوصی و 27 درصد را شهرداری مشهد اجرا خواهد کرد.

رسالت دفاتر تسهیلگری توجه به مشکلات و کمبودهای محله توسط نهادهای حاکمیتی و افزایش رفاه در محله است، و پروژه‌های محلات با دو هدف بهبود وضعیت محله و تأمین خدمات زیرساختی و بهسازی محیطی تعریف می‌شوند. سند توسعه محلات پنج ساله است و بر این اساس در این اسناد پروژه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی جهت افزایش رفاه محلات تعریف شده و پس از تصویب، تأمین اعتبار و تأمین زمین در محله هدف اجرا خواهد شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.90091466903687
Qt: 0.34636759757996