چهارشنبه, ۲۱ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۶ ۱۲۳
طبقه بندی: یادداشت
چچ
2KfYsiDZhdix2K/ZhSDYjNio2LHYp9mKINmF2LHYr9mFINmIINio2Kcg2YXYtNin2LHZg9iqINmF2LHYr9mFIC3ZhdmH2K/ZiiDZgdmH2YXZitiv2Yc=

از مردم ،برای مردم و با مشارکت مردم -مهدی فهمیده

شهرداریها، در راستای برنامه های کلان و توسعه ملی باید با تجدید ساختار و اصلاح روابط خود با شهروندان، از جایگاه طراح، برنامه ریز و مجری خدمات شهری، طراحی و برنامه ریزی و عملیاتهای اجرایی بزرگ را برای خود محفوظ داشته و عملیات اجرایی خرد را به نهادهای مشارکتی واگذار و با اجرایی کردن آنها تأکید کرده و نظارت نمایند.

هیچ دولتی بدون مشارکت مردم توانایی تداوم و پیشبرد اهداف خود را ندارد و شهرداریها نیز از این امر مستثنی نیستند.بدون شک توسعه اجتماعی مستلزم مشارکت های مردمی در ابعاد مختلف است و در واقع بدون مشارکت نمی توان به توسعه اجتماعی مردم محور، فراگیر و پایداری دست یافت. در فرایند توسعه اجتماعی، مشارکت آحاد جامعه مد نظر است و شهروندان قطع نظر از تعلقات قومی و علایق اعتقادی شان، امکان می یابند تا با توجه به صلاحیت و توانمندی ذهنی شان، در تمام پدیده ها و متغیرها اثرگذار باشند. توجه به مشارکت و تأکید بر نقش آن به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه در جوامع در حال توسعه است. در بررسی و ارزیابی این برنامه ها عدم بهره گیری از مشارکت مردمی به عنوان عامل اصلی شکست برنامه های توسعه ارزیابی شده است . شهرداریها نیز به عنوان ابر سازمان می توانند نقش مهمی در این امر داشته باشند و باید راه را برای مشارکت مردمی هموار نمایند. شهرداری سازمانی است حقوقی، محلی و مستقل که در محدوده شهر برای رفع نیازهای عمرانی، رفاهی و خدماتی مردم شهر که جنبه محلی دارد تشکیل می گردد و منظور آنست که امور با مشارکت شهروندان حل و فصل شود. و از آنجا که بار اصلی تأمین هزینه های شهرداری بر دوش شهروندان است، لذا آگاهی مردم از برنامه ها و مشاهده بهبودها و تسهیلات، تضمین کننده مشارکت همه جانبه و از جمله مالی آنهاست و در پیشبرد و تحقق اهدف اقتصادی بسیار اساسی و الزامی است.یکی از این راهکارها،تشکیل شرکتهای مردم نهاد در قالب شرکتهای تعاونی که هم متضمن مشارکت بوده و هم برای اعضا منافع مادی و خدماتی در بر دارد، راه حل بهینه مشارکت مردمی است. با اصلاح قوانین موضوعی موجود و اصلاح ساختار شهرداریها به نفع ساختار جدید، انتظار میرود ساختار جدید در چارچوب استراتژیهای شهرمحور، محله محور، تخصص محور و فرایندمحور، ساختار شهرها را در قالب محلات، مناطق و شهرهای هویت یافته ، باز آفرینی کرده و برای شهروندان امروزی سکونتگاهی شایسته بسازد.

شهرداریها، در راستای برنامه های کلان و توسعه ملی باید با تجدید ساختار و اصلاح روابط خود با شهروندان، از جایگاه طراح، برنامه ریز و مجری خدمات شهری، طراحی و برنامه ریزی و عملیاتهای اجرایی بزرگ را برای خود محفوظ داشته و عملیات اجرایی خرد را به نهادهای مشارکتی واگذار و با اجرایی کردن آنها تأکید کرده و نظارت نمایند.

شهروندان نیز با اصلاح ساختار فعلی محلات و مدیریت در شرکتهای مردم نهاد محلی، با اتکا به اصول هفتگانه شرکتهای تعاونی، سازمان یافته و در قالب کمیته های تخصصی محلات در حل و فصل مسائل محله خویش، اهتمام ورزند و با نهادهای مردمی بالا دست منطقه و ... ارتباط پویای تخصصی و سازمانی برقرار کنند و در مدیریت شهر، نقش جدی و مؤثری ایفا نمایند. این شرکتها با سرمایه مردم شهر، تشکیل میشوند و منافع آن به خود شهروندان باز میگردد. آنها کلیه مسائل محلات خود را مدیریت و بر عملیات اجرایی آن نظارت مینمایند.با سازماندهی درست این شرکتها انتظار میرود، نوعی رقابت سالم بین شرکتهای مردم نهاد محلات مختلف به وجود آید که این خود سرآغاز دیگری برای تناسب و توسعه شهر با نیازهای مختلف مردم خواهد شد و ایجاد شهر سالم تحقق خواهد یافت.

دکتری مدیریت بحران شهری و کارشناس حقوق

آدرس کوتاه شده: