یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۲۸ ۷۲
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • خدمات شهری
چچ
2KrZgtiv2YrYsSDYp9iyINi32LHYrSDZh9in2Yog2KjYsdiq2LEg2K3ZiNiy2Ycg2YPZhtiq2LHZhCDYrNix2KfYptmFINi02YfYsdmK

در بیست و ششمین هم آفرینی شهری انجام شد؛

تقدیر از طرح های برتر حوزه کنترل جرائم شهری

مدیر پروژه شهر ترمیمی شهرداری مشهد از برگزاری اختتامیه بیست و ششمین هم آفرینی مشهد تحت عنوان «نوآوری در خلق مدل های مشارکتی در حل مسائل خدمات شهری با رویکرد شهر ترمیمی» خبرداد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جعفر سروی در حاشیه اختتامیه بیست و ششمین هم آفرینی مشهد تحت عنوان «نوآوری در خلق مدل های مشارکتی در حل مسائل خدمات شهری با رویکرد شهر ترمیمی» که با حضور فعالان دفاتر تسهیلگری، متخصصین حوزه خدمات شهری و فعالان حوزه حقوق برگزار شد، اظهار کرد: پیرو برگزاری بالغ بر بیست ساعت آموزش ترمیمی دفاتر تسهیلگری درخصوص پرورش مهارت تشخیص و حل مساله اولین هم آفرینی با نگاهی به مسائل خدمات شهری برگزار شد، دفاتر تسهیلگری منتخب به ارائه مسائل و مشکلات اجتماعی مناطق خود پرداختند و در همین راستا با بررسی های انجام شده با همکاری روسای خدمات شهری هر منطقه راه کارهای کنترل مسائل و آسیب ها ارائه شد.

وی درخصوص مسائل و مشکلات ارائه شده افزود: دفتر تسهیلگری شهید مطهری به ارائه طرح مساله زباله گردها، دفتر تسهیلگری باهنر به ارائه مساله کودکان کار، دفتر تسهیلگری سیس آباد به ارائه روش های حل اختلاف محلی و اراضی رها شده و معتادین متجاهر، دفتر تسهیلگری شهید معقول به مساله کارگران، دفتر تسهیلگری خلج به حل مساله مشاغل مزاحم و دفتر تسهیلگری دروی به ارائه مساله کودکان بازمانده از تحصیل پرداختند.

مدیر پروژه شهر ترمیمی شهرداری مشهد گفت: در پایان این هم آفرینی هیئت داوران طرح های برتر در حوزه کنترل جرائم شهری را انتخاب و با حضور نماینده اداره کل خدمات شهری راهکارهای اجرائی مسائل طرح شد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: