یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۹:۴۵
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • حوزه شهردار
چچ
2LTZh9ix2K/Yp9ix2Yog2YXZhtin2LfZgiDZvtmK2LTYp9mG2Yog2K7Yr9mF2Kog2KjZhyDZhdix2K/ZhSDZh9iz2KrZhtiv

شهردار جهان شهر مشهد الرضاعلیه السلام ؛

شهرداری مناطق پیشانی خدمت به مردم هستند

شهردارمشهد الرضاعلیه السلام با تاکید بر اعتماد به نیروهای دانشی و جوان در شهرداری، گفت: مناطق پیشانی خدمت به مردم هستند و باید تقویت شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سید عبدالله ارجائی در جلسه تکریم و معارفه شهردار منطقه 10 که با حضور کمیته نظارتی آن منطقه برگزار شد، افزود: بارها اعلام کرده و برآن تاکید داریم که وجه تمایز مشهد با سایر نقاط کشور نعمت وجود حضرت رضا(ع) است و خدمتگذاران در این شهر مدال افتخار نوکری امام مهربانی ها را بر سینه دارند.

وی اضافه کرد: دوره ششم مدیریت شهری از همان ابتدا و قبل از انتخاب شهردار، نشان داد رفتاری عالمانه دارد و بر اساس همین رفتار، سیاست های اصلی خود را در 17 بند به نامزدهایی که برای پست شهردار در نظر داشت، اعلام کرد.

شهردارجهان شهرمشهد الرضاعلیه السلام با بیان اینکه این رفتار را بار اول بود که در تارک مدیریت شهری کشور می دیدیم، اظهارکرد: این موضوع باعث شد تا خط دهی اصلی مدیریت شهری طی چهارسال آینده برنامه محوری باشد.

ارجائی تصریح کرد: با توجه به این مهم، زمانی که به عنوان نامزد پست شهردارانتخاب شدم، سیاست های دوره جدید مدیریت شهری را در قالب 19 گذاره چشم اندازی و 18چرخش تحول آفرین به شورای شهر ارائه دادم.

شهردارجهان شهرمشهد الرضاعلیه السلام ادامه داد :اکنون نیز تلاش داریم در طول چهارسال به هر میزان که امام رضا(ع) توفیق داد این برنامه را که میثاق ما و شورای اسلامی شهر است اجرایی کنیم.

ارجائی با بیان اینکه انتخاب همکاران نیز با توجه به همین برنامه ها انجام می شود، خاطرنشان کرد: در این مسیر اعتماد به نیروهای دانشی و جوان داخل شهرداری در اولویت قرادارد و برای تحقق آن فهرست تمامی جوانان دهه شصت و هفتادی مدیریت شهری با پارامترهایی مشخص در حال پالایش است.

وی گفت: برای تمرکز در کار ارزیابی، یکی از بهترین کانون های ارزیابی را برای همکاری به کار گرفته ایم تا درکنار انجام کار میان مدت ارزیابی همکاران،ظرفیت های درون شهری مشهد الرضا(ع) را شناسایی و این تجارب را برای ایجاد یک کانون ارزیابی به ما منتقل کنند.

شهردارجهان شهرمشهد الرضاعلیه السلام افزود: افرادی که برای همکاری انتخاب می شوند پس از بررسی های اولیه جهت انجام آزمون به کانون ارزیابی فوق معرفی می شوند، البته این آزمون درصدی از شاخص ها را در بر می گیرد اما در مجموع راهگشا است.

ارجائی با بیان اینکه در ارزیابی های انجام شده افرادی با مدارک تحصیلی و تخصص های بسیار عالی فارغ تحصیل از دانشگاه های معتبر کشور در لایه های کارشناسی شهرداری شناسایی شده اند، اضافه کرد: این افراد قرار نیست کارشناس بمانند بلکه باید رشد کنند و از ظرفیت هایشان استفاده شود.

وی تصریح کرد: معتقدیم باید حلقه های بسته باز شود و همانطور که حضرت آقا فرمودند از ظرفیت های جوانان برای خدمت بهتر به مردم بهره گرفته شود.

شهردارجهان شهر مشهد الرضاعلیه السلام با اشاره به اینکه به جوانان دانشی که در بدنه شهرداری حضور دارند بسیار امیدوارم، اظهارکرد: البته تغییرات ما گسترده نخواهد بود بلکه براساس نیاز و یا وجود مشکل در خدمت رسانی به زائران و مجاوران تغییر انجام می شود.

ارجائی با بیان اینکه برخی می گویند چرا کمیته انتصابات در شهرداری ایجاد نشده است، افزود: بارها اعلام کرده ام کمیته انتصابات را کسی ایجاد می کند که برنامه اش تغییرات گسترده است، در حالی که برنامه ی ما این نیست، بلکه تغییر به ضروت است و در مجموع به دنبال جا برای افراد نمی گردیم.

وی ادامه داد: شهرداری سازمانی سیاسی نیست بلکه سازمانی تخصصی برای خدمات رسانی برای مردم است، لذا کارکنانش ابتدا باید پاک دست، متعهد و متخصص باشند، زیرا اگر ما از کار مردم سر در نیاوریم و به موقع تصمیم نگیریم خدمت رسانی به مردم دچار مشکل می شود.

شهردارجهان شهرمشهد الرضاعلیه السلام،در ادامه با تقدیر از تلاشهای حافظ شهردار سابق منطقه 10 گفت: مهندس حافظ را از قبل می شناسم، وی فردی فعال بودند که از زحمات و تلاشهایشان تقدیر و تشکر می کنیم.

ارجائی اضافه کرد: مهندس اکبریان که اکنون به عنوان شهردار منطقه 10 انتخاب شده اند، فردی جوان اما باتجربه و کارآزموده است که در کنار توانمندی و تخصص بالا، ولایی و ارادتمند علی بن موسی الرضا(ع) است.

وی با بیان اینکه تغییر در ساختار شهرداری های مناطق را از منطقه 10 آغاز خواهیم کرد، افزود: در مجموع چند سیاست کلی برای مناطق در نظر داریم که تقویت مناطق چه از لحاظ نیروی انسانی و چه سطح اختیارات جزو اولویت قطعی در این دوره خواهد بود.

شهردارجهان شهرمشهد الرضاعلیه السلام تصریح کرد: شهرداری مناطق پیشانی خدمت به مردم هستند و باید تقویت شوند، لذا ازآقای اکبریان می خواهیم تا با هماهنگی با معاونت برنامه ریزی در همین ابتدای کار تعییر ساختار برای تقویت خدمات در این منطقه را مورد توجه قرار دهند.

ارجائی ادامه داد: سه ماموریت اصلی برای شهردار منطقه 10 در نظر داریم ابتدا خدمت به مردم، دوم قانون محوری و سومین ماموریت حمایت از سرمایه گذاری، این سه ماموریت اصلی باید در کنار سایر وظایف مورد توجه ویژه قراربگیرد.

وی با بیان اینکه ظرفیت های موجود در منطقه 10 باید مورد استفاده قرارگیرد، خاطرنشان کرد: درآمدهای این منطقه متناسب با ظرفیت های آن نیست، لذا باید با شناسایی ظرفیت ها یک جهش درآمدی در این منطقه ایجاد شود.

شهردارجهان شهرمشهد الرضاعلیه السلام افزود: برخی از محلات منطقه 10 نیازمند فعالیت های فرهنگی و اجتماعی بیشتری است که برای رفع این کمبود باید ساختار فرهنگی و اجتماعی منطقه 10 تقویت شود.

ارجائی با اشاره به اینکه شهرداران مناطق باید زیر و بم منطقه خود را بدانند، تصریح کرد: پیشنهاد دهنده اصلی پروژه های منطقه، شهردار منطقه است و به شهرداران مناطق اختیارات بیشتری خواهیم داد، اما در مقابل طرف حساب ما نیز شهردار منطقه خواهد بود.

وی ادامه داد: در نهایت آن چیز که باید سرلوحه کار همکارانم قرار بگیرد توجه به حق الناس و بیت المال است موضوعی که نیازمند توجه ویژه خواهد بود.

مجید خبیری

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.0090440114339
Qt: 0.52969193458557