یکشنبه, ۰۹ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۲۵
چچ
2KfZiNmE2YjZitiqINmH2KfZiiDZvtmK2LQg2LHZiCDYp9iz2KrYp9mG2K/Yp9ixINis2K/ZitivINiu2LHYp9iz2KfZhiDYsdi22YjZii8g2YfYp9i02YUg2K/Yp9im2YXZig==

اولویت های پیش رو استاندار جدید خراسان رضوی/ هاشم دائمی

سیاست شورای ششم، توسعه متوازن مشهدالرضا(ع) و توسعه زیرساخت‌ها در حاشیه شهر بوده تا بتوان غفلت‌های چندین و چندساله مدیریتی برای این پهنه را جبران کرد؛ مسیر پرفراز و نشیبی که بدون‌شک جز با همراهی استاندار محترم و حمایت و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی میسر نیست چراکه بضاعت مدیریت شهری محدود بوده و نیازمند تعامل و هم‌افزایی بین‌بخشی در عرصه ملی است.


تکیه بر ظرفیت مدیران جهادی، انقلابی و با خط مشی بسیجی همیشه گره‌گشای مسائل و مشکلات مختلف و پیش‌برنده سیاست‌های کلان کشور بوده و امروز سکان استانداری خراسان رضوی، با درایت دولت محترم، از این موهبت برخوردار است.

استانی که مرکزیت آن، مشهدالرضا(ع)، جهانشهر برکت و کرامت، نگین انگشتری ایران اسلامی بوده و نام مبارک امام‌مهربانی‌ها، علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) بر تارک آن می‌درخشد.

اهمیت این شهر 3.5 میلیون نفری به نحوی است که قدم برداشتن در مسیر حل و فصل مسائل و مشکلات آن، گامی ارزشمند در جهت ارائه خدمات مطلوب‌‎تر به مجاوران و زائران بارگاه منور رضوی است و لذا نیازمند مشارکت سازنده دولت محترم در این عرصه هستیم.

حاشیه شهر، قصه پرغصه مشهدمقدس است؛ معضلی که مقام معظم رهبری نیز دغدغه‌مندی خود را نسبت به آن ابراز داشتند.

سیاست شورای ششم، توسعه متوازن مشهدالرضا(ع) و توسعه زیرساخت‌ها در حاشیه شهر بوده تا بتوان غفلت‌های چندین و چندساله مدیریتی برای این پهنه را جبران کرد؛ مسیر پرفراز و نشیبی که بدون‌شک جز با همراهی استاندار محترم و حمایت و پشتیبانی مجلس شورای اسلامی میسر نیست چراکه بضاعت مدیریت شهری محدود بوده و نیازمند تعامل و هم‌افزایی بین‌بخشی در عرصه ملی است.

یکی از موضوعات اصلی مدنظر این دوره از مدیریت شهری، اختصاص ردیف بودجه ملی برای مشهدالرضا(ع) است چراکه خدمات شهرداری مشهد، خدماتی ملی است ولی منابع درآمدی آن محلی؛ طبیعی است که در چنین شرایطی تامین منابع مالی مورد نیاز برای اداره شهر بسیار دشوار خواهد بود چراکه خدمات شهری را نه‌ می‌توان تقلیل داد، نه از کیفیت آن کاست و نه تعطیل کرد چراکه شهر موجودی زنده است.

امیدواریم در کنار موضوع حیاتی و بسیار مهم رسیدگی به حاشیه شهر، این موضوع حائز اهمیت نیز مورد توجه استاندار محترم قرار گیرد؛ به‌ویژه در شرایطی که سیاست‌های مدنظر مجلس شورای اسلامی نسبت به منابع درآمدی شهرداری‌ها، سیاست‌های انقباضی است و هرروز شاهد تقلیل آنها هستیم.

البته در رویکرد نوین اقتصاد شهری، مباحث نوینی پا به عرصه تئوری و اجرا گذاشته که هدف عمده آن‌ها، شناسایی سازوکارهای ارتقاء و بهبود منابع پایدار برای تأمین هزینه‌ها در حوزه مدیریت شهری است؛ از این رو، دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف‌سازی در زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت نهادهای مالی و ... به عنوان منابع درآمدی مستمر و پایدار تلقی می‌شود که ازجمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است و شورای ششم نسبت به آن توجه ویژه خواهد داشت.

نگاه شورای ششم، تعامل و هم‌افزایی با بخش‌های مختلف، به منظور اعتلاء مشهدالرضا(ع)، جهان‌شهر برکت و کرامت است؛ بی‌شک در این راه، همکاری و همراهی مدیریت شهری و استانداری، به‌عنوان نماینده حاکمیت در استان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و می‌تواند موجبات تسهیل شرایط زندگی شهری برای زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی است.

رییس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر مشهد مقدس

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0375034014384
Qt: 2.0347578525543