سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ۱۲:۵۵
چچ
2YfZhdin2YrYtCDZhdmE2Yog2KfZhNmH2YrYp9iqINi02YfYsQ==

به همت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد برگزار می شود؛

همایش ملی الهیات شهر

همایش ملی الهیات شهر به همت سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد و همچنین پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن، پژوهشکده اسلام تمدنی، بنیاد پژوهش های علمی آستان قدس رضوی در اردیبهشت ماه سال آینده همایشی را تحت عنوان اولین همایش ملی الهیات شهر برگزار خواهد کرد.

در این همایش چگونگی پیوند و ارتباط الهیات، معنویت و دین داری با زندگی شهری کنونی مطرح خوهد شد.

همچنین در سال جاری یکسری فعالیت هایی از جمله نشست های علمی مرتبط با الهیات شهر خواهیم داشت. این نشست ها هر هفته در روز سه شنبه برگزار خواهد شد.

امید داریم برگزاری این جلسات در ابعاد مختلف زندگی شهری باعث جاری شدن معنویت و دین داری در زندگی شهری ما شود.

گفتنی است که در راستای این همایش دومین پیش نشست علمی نخستین همایش ملی الهیات شهر برنامه محله تراز، محله تعالی بخش و پاسخگو با محوریت معنویت و محله های شهری در روز سه شنبه 11 آبان سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.

غزاله شهیدی

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8933800061544
Qt: 1.8646056652069