پنجشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۰ ۱۳:۲۲
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • اخبار مرکز 137
چچ
2LHZgdi5INii2KvYp9ixINit2YHYp9ix2Yog2LTYsdmD2Kog2YfYp9mKINiu2K/Zhdin2KrZiiDYqNixINi52YfYr9mHINmH2YXYp9mGINi02LHZg9iqINin2LPYqg==

سرپرست اداره ارتباطات مردمی شهرداری مشهد خبرداد؛

رفع آثار حفاری شرکت های خدماتی بر عهده همان شرکت است

سرپرست اداره ارتباطات مردمی شهرداری مشهد گفت: در سطح شهر ارگان های(یا ادارات) مختلفی عهده دار وظایف معینی هستند که تعیین حیطه محدوده آن توسط قانونگذار مشخص می شود، طبق توافق نامه هنگام صدور مجوز حفاری، شرکت ها ملزم هستند بعد از اتمام کار نسبت به مرمت، جمع آوری نخاله و شست و شوی معبر اقدام کنند و در صورت تخلف، شهرداری راسا اخطار داده و در صورت عدم انجام کار، مجوز حفاری مجدد صادر نمی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، کاظم پورکویر با بیان این خبر اظهار کرد: روزانه موضوعات بی شماری خارج از حیطه وظائف شهرداری، از سوی شهروندان، به مرکز137 اعلام می شود.

وی افزود: یکی از این موارد مسائل و مشکلات حفاری شرکت های خدماتی(مانند آب، برق و گاز و..) است که گاها به دلایل مختلف موجب ایجاد نارضایتی شهروندان می شود.

سرپرست اداره ارتباطات مردمی شهرداری مشهد بیان کرد: همانطور که می دانید در سطح شهر ارگان های(یا ادارات) مختلفی عهده دار وظایف معینی هستند که تعیین حیطه محدوده آن توسط قانونگذار مشخص می شود، طبق توافق نامه هنگام صدور مجوز حفاری، شرکت ها ملزم هستند بعد از اتمام کار نسبت به مرمت، جمع آوری نخاله و شست و شوی معبر اقدام کنند و در صورت تخلف، شهرداری راسا اخطار داده و در صورت عدم انجام کار، مجوز حفاری مجدد صادر نمی شود.

پورکویر خاطرنشان کرد: لذا با توجه به این امر، شهرداری عملا نمی تواند جهت مرمت اقدامی داشته باشد، البته در مورد عدم رعایت ایمنی و نصب علائم هشداردهنده، شهرداری سریعا جهت رفع خطر، اقدام می کند.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.3166127204895
Qt: 0.88570237159729