یکشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ۰۷:۴۱
چچ
2YbYuNix2KfYqiDZhdix2K/ZhdmKINmIINmH2YjZitiqINmF2K3ZhNmHINin2YjZhNmI2YrYqiDYp9i12YTZiiDZhtin2YUg2q/YsNin2LEg2YXYudin2KjYsSDYqNin2LTYrw==

نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد؛

نظرات مردمی و هویت محله اولویت اصلی نام گذار معابر باشد

نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد گفت: نظرات مردمی و هویت محله در بحث نامگذاری معابر برای ما اولویت اصلی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، فاطمه سلیمی با بیان این مطلب، اظهار کرد: بحث نامگذاری معابر یک امر هویتی و فرهنگی و تاثیر آن بر زندگی مردم بسیار زیاد است، از این رو باید تمامی اقدامات در این حوزه با دقت نظری بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: شاخصه هایی برای حذف نام های تکراری در دستور کار کمیسیون فرهنگی شورا قرار گرفته و مقرر شده است این مساله برای بررسی تخصصی تر در کمیته نامگذاری به صورت ویژه بررسی شود.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: برای حذف نام های تکراری و نامگذاری های جدید؛ نظرات مردمی، دسترس پذیری، هویت، قدمت، میزان ساکنین، طول معبر، جمعیت سالمندان و تعداد جمعیت هر منطقه از نکاتی است که مورد توجه ما قرار می گیرد.

سلیمی افزود: ضریب وزنی این اقدامات یکی از اشکالات مهم در بحث نامگذاری معابر است، یعنی آیا ضریب وزنی هویت مردمی با میزان دسترس پذیری برای مردم متفاوت است؟ نظرات مردمی و هویت محله در بحث نامگذاری معابر برای ما اولویت اصلی است.

وی تاکید کرد: بر همین مبنا قرار بر این است که نامگذاری و حذف معابر تکراری به صورت مجددا مورد بازبینی قرار گیرد و در کمیته نامگذاری به صورت تخصصی تر بررسی شود.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: نام های مورد استفاده برای هر خیابان باید دارای سهولت باشد، بعضا ما با تغییر نام هایی مواجه هستیم که در بین مردم جا نخواهد افتاد.

نایب رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، زیارت، گردشگری و رسانه شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: نامگذاری معابر و خیابان های شهر در قیمت گذاری زمین های منطقه تاثیرگذار خواهد بود و برای مردم بار اقتصادی به همراه دارد، از این رو باید این نامگذاری ها با دقت بیشتری صورت گیرد.

غزاله شهیدی

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.151954015096
Qt: 3.6609740257263