چهارشنبه, ۱۹ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۴۸
چچ
2obar9mI2Ybar9mKINiz2KfZhdin2YbYr9mH2Yog2KfZhtio2KfYsdmH2KfZiiDYttin2YrYudin2Kog2LPYt9itINi02YfYsQ==

با حضور نماینده اتاق اصناف، اتحادیه های آهن و پروفیل و چاپخانه داران بررسی شد؛

چگونگی ساماندهی انبارهای ضایعات سطح شهر

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد از نشست مشترک با نماینده اتاق اصناف، اتحادیه های آهن و پروفیل و چاپخانه داران در خصوص بررسی موضوع چگونگی ساماندهی انبارهای ضایعات خبرداد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مسعود رضوی با بیان معضل وجود انبارهای غیرمجاز ضایعات در سطح شهر، اظهار کرد: از دغدغه های مدیریت شهری معضل ساماندهی انبارهای غیر مجاز ضایعات در سطح شهر مشهد است که در این راستا بر آن شدیم با نماینده اتاق اصناف ، اتحادیه های آهن و پروفیل و چاپخانه داران در خصوص بررسی و رفع این معضل و چگونگی ساماندهی انبار های ضایعات نشستی برگزار کنیم.

وی افزود: طی این نشست در خصوص انبارهای ضایعاتی که دارای مزاحمت و آلایندگی هستند؛ مقرر شد سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی موضوع را به صورت کتبی به اتحادیه منعکس و پس از مدت 10 روز اتحادیه نسبت رفع مشکل اقدام کند.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: همچنین اتحادیه از صدور مجوز فعالیت برای انبارهای داخل محدوده شهری و اماکن مسکونی خودداری کرده و انبارهای داخل محدوده شهری که فاقد مجوز است تعطیل و پلمپ خواهد شد.

رضوی تصریح کرد: سازمان اراضی پیشنهادی خود را در قالب کروکی و مساحت و مشخصات ملک به اتحادیه ها برای اعلام نظر ارائه کرده و اتحادیه ها نیز اراضی پیشنهادی جهت ایجاد مجتمع های صنفی را برای اخذ نظر شهرداری به سازمان اعلام کنند.

وی اضافه کرد: همچنین در خصوص اصلاح گاری های گالوانیزه زباله با عدم امکان دسترسی زباله گردها به مخازن و همچنین بروشور راهنمای استفاده از نرم افزار جمع آوری هوشمند مواد بازیافتی تبادل نظر صورت گرفت.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4122686386108
Qt: 2.5281934738159