پنجشنبه, ۲۰ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۳۶ ۲۰۷
طبقه بندی: یادداشت
چچ
2KLZitmG2K/ZhyDZvtqY2YjZh9mKINiv2LEg2LTZh9ixINmH2YjYtNmF2YbYrw==

آینده پژوهی در شهر هوشمند

به دلیل رشد روز افزون و ناهماهنگی های موجود با ارزش های اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی و محیطی ضرورت طراحی شهرهای آینده هوشمند اجتناب ناپذیر است. لذا تحلیل همه ابعاد وشاخص های شهری با توجه به رشد فن آوری وگرایش به سمت هوشمند شدن شهرها بسیار دشوار است و تصمیم گیری برای حل مسائل شهری هوشمند بسیار دشوارتر است.

آینده پژوهی معادل لغت لاتین «Futures Study» است . کلمه جمع Futures به این دلیل استفاده شده‌ است که با بهره گیری از طیف وسیعی از متدلوژی‌ها و بجای تصور «فقط یک آینده»، به گمانه زنی‌های سیستماتیک و خردورزانه، در مورد نه فقط «یک آینده» بلکه «چندین آینده متصور» مبادرت می‌شود. آینده پژوهی مشتمل بر مجموعه تلاش ‌هایی است که با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگو‌ها و عوامل تغییر و یا ثبات، به تجسم آینده‌های بالقوه و برنامه ریزی برای آن ها می‌پردازد. آینده پژوهی منعکس می‌کند که چگونه از دل تغییرات (یا تغییر نکردن) «امروز»، واقعیت «فردا» تولد می‌یابد.

به دلیل رشد روز افزون و ناهماهنگی های موجود با ارزش های اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی و محیطی ضرورت طراحی شهرهای آینده هوشمند اجتناب ناپذیر است. لذا تحلیل همه ابعاد وشاخص های شهری با توجه به رشد فن آوری وگرایش به سمت هوشمند شدن شهرها بسیار دشوار است وتصمیم گیری برای حل مسائل شهری هوشمند بسیار دشوارتر است . مدیران، برنامه ریزان و متخصصان حوزه مطالعات شهری از جمله کسانی هستند که نیازمند اتخاذ رویکردی نوین برای مقابله با مسایل غیرقابل پیش بینی شهرهای امروزی هستند که فراتر ازبرنامه ریزی تک بعدی و یا ساماندهی کالبدی شهرها میباشند تا بتوانند برنامه ریزی درخور و جامع نگری برای آینده شهر و احتمالات پیش روی داشته باشند در برنامه ریزی شهری نیز توجه به زمان و اینده نگری مسایل شهری در دستیابی به اهداف خاص در آینده اجتناب ناپذیراست اگرچه در ادبیات و مبانی نظری علم ریزی برنامه و طرحهای شهری به بعد پیش بینی جمعیت و نیازهای آن در افق های زمانی توجه شده است. لیکن گذر زمان و ویژگیهای شهر معاصر به ما نشان داده است که دیگر این رویکرد توانایی پاسخ گویی به مسایل امروزی شهر را نداشته و علم برنامه ریزی شهری برای مقابله با چالشهای پیچیده شهرها نیازمند رویکردهای جدیدی است. آینده پژوهی رویکردی نوین در حیطه برنامه ریزی بلندمدت است که دقیقا با هدف پاسخگویی به مسایل غیرقابل پیشبینی، پیچیده، در هم تنیده و غیرقطعی، در دهه های اخیر ظهور کرده است از این‌رو جوامع شهری نیاز به تفکری استراتژیک و آینده‌نگر مانند آینده‌پژوهی در سیستم برنامه‌ریزی و‌ مدیریت ‌خود به ‌منظور توسعه و تحول شهرها دارند..لذا بهتر است از فرآیند آینده پژوهی در جهت طراحی و برنامه ریزی شهرهای آینده بهره برد تا در مقابل همه نیازهای موجود در آینده پاسخگو باشد. تحقق آینده‌ی مطلوب در گرو بسترسازی، هنجارگرایی و آماده‌سازی شرایط شکل‌گیری آینده است. آفرینش چشم‌اندازها و ترسیم آرمان شهرها بیانگر تلاش انسان‌ها و جوامع برای طراحی و ترسیم آینده‌های مطلوب است.

مهدی فهمیده-دکترای مدیریت بحران شهری

آدرس کوتاه شده: