شنبه, ۲۲ آبان ۱۴۰۰ ۱۱:۱۴ ۸۰
طبقه بندی:
  • یادداشت
  • انتخاب سردبیر
چچ
2YXYtNmH2K8g2b7Ziti02LHZiCDYr9ixINiz2KfYrtiqINmF2KrYsdmIINm+2LMg2KfYsiDZvtin2YrYqtiu2KovINmD2YrYp9mG2YjYtCDZg9mK2KfZhdix2LI=

مشهد پیشرو در ساخت مترو پس از پایتخت/ کیانوش کیامرز

شهر مشهد به عنوان یک کلان شهری با مسائل بسیار اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف مواجه است؛ همچنین وجود حاشیه بزرگ این شهر نسبت به سایر کلان شهرها لزوم توجه بیشتر به مساله گسترش حمل و نقل ریلی در طرح های شهری را بیشتر کرده و در حال حاضر از میان کلان شهرهای کشور، مشهد پیشرو احداث ساخت مترو پس از پایتخت است.

توسعه حمل و نقل ریلی از جمله بنیادین ترین و مهم ترین مفاهیم موجود در شهرها است که نتایج آن بر حوزه های مختلف زندگی شهروندان و شهرنشینان به عنوان بخش زیادی از جمعیت کره زمین قابل توجه و رویت است.

تامین عدالت و خدمت رسانی به مناطق محروم، باز شدن گره های ترافیکی و تاثیرات زیست محیطی ناشی از کاهش آلودگی هوا تحت تاثیر گسترش این نوع از حمل و نقل است، حمل و نقلی که می تواند با آسایش و سرعت بیشتری افراد را میان مناطق مختلف شهر جابجا کرده و در اثر این سهولت دسترسی تغییراتی در زندگی افرار به بار بیاورد.

شهر مشهد به عنوان یک کلان شهری با مسائل بسیار اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف مواجه است؛ همچنین وجود حاشیه بزرگ این شهر نسبت به سایر کلان شهرها لزوم توجه بیشتر به مساله گسترش حمل و نقل ریلی در طرح های شهری را بیشتر کرده است.

پیوند میان نواحی مختلف شهر و در نتیجه ارتباط بیشتر شهروندان میان مناطق برخوردار و محروم می تواند باعث افزایش قیمت زمین و مسکن در مناطق شود، این افزایش قیمت نیز به عنوان عاملی موثر می تواند باعث بهبود و کیفیت زندگی در این مناطق شود.

ازاین رو شهرداری مشهد از سال های گذشته به دنبال گسترش خطوط حمل و نقل ریلی و اتصال مناطق مختلف شهر به یکدیگر و در نتیجه کاهش بسیاری از مسائل موجود بوده است، به همین منظور قطار شهری مشهد مشتمل بر چهار خط با طول حدود 84 کیلومتر و 84 ایستگاه در طرح جامع مشهد مصوب شده است.

موضوع مهم در ساخت مترو مساله هزینه است، در حال حاضر 40 درصد قطعات مورد نیاز ساخت مترو از خارج از کشور تامین می شود و اگر دولت همراهی نکند، ساخت مترو ممکن نیست، در شرایط کنونی ساخت هر کیلومتر حدود هزار میلیارد تومان هزینه دارد؛ در حال حاضر خط یک متروی مشهد به صورت صد در صد به بهره برداری رسیده و و تا قبل از شیوع ویروس کرونا روزانه 200 هزار مسافر جابه جا می کرد.

خط دو نیز به جز یک ایستگاه آن و با طول 4.5 کیلومتر به بهره برداری رسیده و خط سه با پیشرفت حدود 60 درصدی نیاز به پنج هزار میلیارد تومان اعتبار دارد، خط چهار قطار شهری نیز با 21.5 کیلومتر نیازمند دو هزار و 500 میلیارد تومان بودجه است.

به طور کلی 9 کلانشهر ایران شامل شیراز، اصفهان، تبریز، قم، کرج، کرمانشاه، اهواز، مشهد و تهران هستند که آغاز به کار ساخت مترو در این کلان شهرها از سال 79 تا 80 بوده است و دراین بین تهران تنها شهری است که دارای 7 خط قطار شهری است.

با این وجود از میان سایر کلان شهر ها نیز تنها شهر مشهد دارای دو خط کامل و یک خط در حال ساخت است و شهرهای شیراز، اصفهان و تبریز یک خط کامل و شهرهای قم، کرج، اهواز و کرمانشاه در حال ساخت خط یک هستند به همین دلیل مشهد بعد از تهران در سازندگی مترو پیشرو بوده است.

شعار حمل و نقل ریلی و حمل و نقل پاک از آن دست موضوعاتی است که به وفور شنیده می شود اما با این وجود این حوزه هنوز نیازمند توجهات ویژه و عمل گرایی و اختصاص بودجه های مناسب است.

مدیرعامل شرکت قطار شهری شهرداری مشهد

آدرس کوتاه شده: