چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ۱۴:۰۸
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
چچ
2KjYsdix2LPZiiDYotmK2YrZhiDZhtin2YXZhyDYp9iz2KrYrtiv2KfZhdmKINmD2KfYsdmD2YbYp9mGINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmH2Kcg2K/YsSDYr9mI2YTYqg==

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد اعلام کرد؛

بررسی آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها در دولت

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد گفت: آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها، در دولت و سازمان و شرکت های وابسته به آن، در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، آیدا مهربان با اعلام این خبر، اظهار کرد: اکنون پیش نویس آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها، موسسات، سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها (به جز شهرداری تهران) که با همکاری شهرداری های کلان شهرها و سازمان شهرداری های وزارت کشور تدوین و توسط وزیر کشور به دولت پیشنهاد شده بود، در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.

وی اضافه کرد: آیین نامه مذکور در چندین جلسه کمیته تخصصی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت، به صورت مجازی و با حضور نمایندگان وزارتخانه و دستگاه هایی چون وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و مجمع شهرداران کلان شهرهای کشور بررسی و پس از انجام اصلاحاتی در مفاد آن، برای تصویب به کمیسیون امور اجتماعی هیات دولت ارائه شده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری مشهد ادامه داد: آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها به استناد بند (ل) تبصره (12) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، تدوین و در مسیر بررسی و تصویب قرار دارد.

مجید خبیری

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6689813931783
Qt: 1.4835946559906