چهارشنبه, ۲۶ آبان ۱۴۰۰ ۲۱:۰۳
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • اجتماعی و فرهنگی
چچ
2YXYs9in2YTZhyDYp9i12YTZiiDYr9ixINiy2YXZitmG2Ycg2KfZhdixINio2Ycg2YXYudix2YjZgSDZiCDZhtmH2Yog2KfYsiDZhdmG2YPYsdiMINin2KvYsSDYqNiu2LTZiiDYp9iz2Ko=

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد؛

مساله اصلی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر، اثر بخشی است

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت: صیانت از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف قانونی و بر عهده دستگاه های اجرایی است اما مساله اصلی اثر بخشی آن است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مجتبی منتظری در نشست با مسئولان فرهنگسراها و بخش های فرهنگی و دینی شهرداری مشهد که با حضور شهردار مشهدالرضا علیه السلام برگزار شد، اظهار کرد: طبق قانون امر به معروف و نهی از منکر،دستگاه ها مکلف هستند شورای امر به معروف داشته باشند که در این راستا فعالیت هایی در حوزه شهردار صورت گرفته است.

وی افزود: تقریبا از دو سه ماه گذشته مقرر شد تا فعالیت مجموعه ها و فرهنگسراها چه فعالیت هایی که در حوزه شهردار پیگیری می شود و چه فعالیت هایی که در حوزه سازمان اجتماعی فرهنگی انجام می شود، در قالب ستاد امور دینی تجمیع شوند.

معاون شهردار و رییس سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد با اشاره به اینکه فعالیت هایی که از یک جنس هستند باید به صورت واحد جمع آوری شوند تا اثر گذاری بیشتری نیز داشته باشند، بیان کرد: صیانت از حقوق شهروندی و امر به معروف و نهی ازمنکر یک تکلیف قانونی است و بر عهده دستگاه های اجرایی است، اما مساله اصلی اثر بخشی آن است.

منتظری خاطرنشان کرد: گام های ابتدایی توسط معاونت برنامه ریزی انجام شده و با دستور شهردار مشهد این فعالیت ها همسان و همراستا خواهد شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.3560293515523
Qt: 2.4764649868011