پنجشنبه, ۲۷ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۴۴
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • گزارش روزانه کیفیت هوای مشهد
چچ
2YfZiNinINm+2KfZgyDYtNiv

با ثبت شاخص کلی 52؛

هوا پاک شد

مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ بر اساس داده های جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد شاخص کلی 52 در شرایط پاک قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های سجاد، آوینی، امامیه و سمزقند در شرایط پاک و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط قابل قبول می باشد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بلوار چمن با عدد شاخص ۷۴ درشرایط قابل قبول گزارش شده است‌.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.82334407170614
Qt: 0.27164149284363