یکشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۲۴
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • گزارش روزانه کیفیت هوای مشهد
چچ
2YfZiNinINmG2KfYs9in2YTZhSDYp9iz2Ko=

با ثبت شاخص کلی 111؛

هوا ناسالم است

مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ازن و دی اکسید گوگرد برغلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ بر اساس داده های جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد شاخص کلی 111 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های ماشین ابزار، خاقانی و سرافرازان در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بلوار خیام شمالی با عدد شاخص ۱۳۱ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است. توصیه می شود افراد حساس فعالیت های طولانی خارج از منزل خود را کاهش دهند و همچنین شهروندان عزیز تقاضا می شود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.90057404836019
Qt: 0.37234687805176