یکشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰ ۱۵:۲۸
چچ
2LfYsditINiv2LHYrCDYp9i32YTYp9i52KfYqiDYqtmD2YXZitmE2Yog2KjZiNiv2KzZhyDZiCDZhtmK2LHZiNmH2KfZiiDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDYr9ixINiz2KfZhdin2YbZhyDZgdin2LQ=

شورای اسلامی شهر مشهد الرضاعلیه السلام تصویب کرد؛

طرح درج اطلاعات تکمیلی بودجه و نیروهای شهرداری در سامانه فاش

شورای اسلامی شهر مشهد الرضاعلیه السلام، طرح درج اطلاعات تکمیلی بودجه و نیروهای شهرداری در سامانه فاش را تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد،امروز و در سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ابتدا طرح درج اطلاعات تکمیلی بودجه و نیروهای شهرداری در سامانه فاش شهرداری مشهد در دستور کار قرارگرفت و پس از تصویب شهرداری مشهد مکلف شد در راستای ایجاد شفافیت دراطلاعات بودجه ای و نیروهای انسانی شهرداری ، سازمان ها ،شرکت ها و موسسات وابسته به خود و شورای اسلامی نسبت به درج موارد زیر در سامانه فاش اقدام کند.

۱- بودجه تفصیلی شورای اسلامی شهر.

۲- اسامی کلیه اعضای کمیسیون های تخصصی اصلی و ویژه شورای اسلامی شهر و سایر کمیته ها و کارگروه ها که اعضای شورا در آن عضویت دارند.

تبصره شهرداری مشهد مقدس موظف است نسبت به اطلاع رسانی شایسته به شهروندان به منظور استفاده از سامانه فاش اقدامات لازم را معمول دارد.

تغییر نام میدان پرواز و نامگذاری یک معبر به شهید

در ادامه این جلسه طرح تغییر نام میدان پرواز و نامگذاری یکی از معابر فرعی به نام شهید گرانقدر نیروی هوایی در دستور کار شورا قرار گرفت و پس از تصویب به شهرداری مشهد اجازه داده شد، نسبت به تغییر نام یک میدان و نامگذاری یک معبر فرعی سطح شهر به نام شهدای گرانقدر نیروی هوایی به شرح ذیل اقدام کند.

تغییر نام میدان پرواز، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی در منطقه ۷ شهرداری به نام شهدای نیروی هوایی
نامگذاری معبر فرعی پیامبر اعظم ۱۰ ( حدفاصل بزرگراه پیامبر اعظم وچهارراه اندیشه«رازی» )با حفظ شماره به نام سرلشگر شهید خلبان اسدالله محمدی.

همچنین تصویب طرح تمدید مهلت تخفیف مندرج در مصوبه شماره ۹۳۰۶/۱۴۰۰/۶/ش(تقسیط عوارض تجاری موقت) با قید دوفوریت از دیگر مصوبات سیزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی مشهدالرضا(ع) بود.

مجیدخبیری

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7209513982137
Qt: 1.5686974525452