دوشنبه, ۰۱ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۱۲
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • گزارش روزانه کیفیت هوای مشهد
چچ
2YfZiNinINmH2YXahtmG2KfZhiDZhtin2LPYp9mE2YUg2KfYs9iq

با ثبت شاخص کلی 108؛

هوا همچنان ناسالم است

مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که برغلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ بر اساس داده های جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد شاخص کلی 108 در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های لشگر، سجاد، امامیه و سرافرازان در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس قرار دارد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در بلوار نخریسی با عدد شاخص ۱۳۴ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است. توصیه می شود افراد حساس فعالیت های طولانی خارج از منزل خود را کاهش دهند و همچنین شهروندان عزیز تقاضا می شود از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 0.93059921264648
Qt: 0.45244073867798