جمعه, ۰۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۳۸
چچ
2Ybar9in2Ycg2KrYsdin2YHZitmD2Yog2KfYsiDYrtmI2K/YsdmIINmF2K3ZiNix2Yog2KjZhyDYp9mG2LPYp9mGINmF2K3ZiNix2Yog2KrYutmK2YrYsdmD2LHYr9mHINin2LPYqi8g2KzYp9mKINmG2LXYqCDZvtmE2Izar9iw2LHar9in2Ycg2YfYp9mKINmH2YXYs9i32K0g2LnYp9io2LEg2b7Zitin2K/ZhyDYp9mK2YXZhiDZhdmKINi02YjZhtiv

مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری مشهد اعلام کرد؛

نگاه ترافیکی از خودرو محوری به انسان محوری تغییرکرده است/ جای نصب پل،گذرگاه های همسطح عابر پیاده ایمن می شوند

مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری مشهد با اشاره به اینکه نگاه ما در مباحث ترافیکی شهری از خودرو محوری به انسان محوری تغییر کرده است، گفت: برهمین اساس در ایمن سازی معابر برای عبور عابر پیاده به سمت ایمن سازی گذرگاه‌های همسطح و نصب پل عابر در بزرگراه‌ها حرکت کرده ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، هادی عطار زاده طوسی در این خصوص، افزود: با توجه به این موضوع به جای نصب پل های عابر پیاده، کوتاه ترین و مناسب ترین گذر در معابر و تقاطع ها برای عبور عابران از عرض خیابان شناسایی و ایمن سازی می شود.

وی اضافه کرد: در همین راستا طرح ایمن سازی گذرگاه های عابر پیاده و تقاطع ها در معابر پرتردد شهری اجرا و تا کنون تعداد زیای از این معابر که با همکاری پلیس راهور شناسایی شده بودند ایمن سازی شده است.

مدیرعامل سازمان ترافیک شهرداری مشهد در خصوص نصب پل های عابر پیاده در معابر، اظهارکرد: سیاست جدید حوزه ترافیکی این است که تاجای ممکن پل عابر پیاده در معابر شهری نصب نشود و بخشی از پل های نصب شده نیز به بزرگراه ها که امکان گذر ایمن عابر پیاده را ندارند منتقل شود.

عطارزاده طوسی ادامه داد: با توجه به این سیاست در آینده ای نزدیک پل عابر پیاده مطهری شمالی پس از ایمن سازی معبر عرضی عابر جمع آوری و پل موجود در بزرگراه آزادی نصب خواهد شد . وی افزود: در مجموع جابجایی پل های عابر پیاده از معابری که کمتر از آن استفاده می شود پس از ایمن سازی گذرعابر پیاده به بزرگراه های شهر ادامه خواهدداشت.

مجید خبیری

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.7522834142049
Qt: 1.6411054134369