جمعه, ۰۵ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۳۹
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • عمران، حمل و نقل و ترافیک شهری
  • انتخاب سردبیر
چچ
2YXYtNmH2K8g2KjZhyDYudmG2YjYp9mGINin2YjZhNmK2YYg2LTZh9ixINiv2LHZg9i02YjYsSDZhdis2YjYsiDYqtio2LXYsdmHIDc3NyDYsdinINiv2LHZitin2YHYqiDZg9ix2K8=

رئیس کمیسیون عمران ،حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهرمشهد الرضا(ع)؛

مشهد به عنوان اولین شهر درکشور مجوز تبصره 777 را دریافت کرد

رئیس کمیسیون عمران ، حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهرمشهد الرضا(ع) با اشاره به الزام شهرها به اخذ مجو تبصره 777 برای احداث خطوط ریلی، گفت: مشهد اولین شهر در کشور است که موفق به اخذ این مجوز برای احداث خط چهار از وزارت کشور شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، ایمان فرهمندی در این خصوص، افزود: با توجه به اینکه توسعه حمل ونقل عمومی هم کاهش آلودگی هوا را به دنبال دارد و هم باعث کاهش ترافیک خواهد شد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی اضافه کرد: برهمین اساس یکی از اولویت‌های شورای ششم توسعه حمل ونقل عمومی کرامت محور و تسهیل استفاده مردم از حمل ونقل عمومی به ویژه خطوط مترو است.

رئیس کمیسیون عمران ،حمل ونقل و ترافیک شورای اسلامی شهرمشهد الرضا(ع) بابیان اینکه اجرای خط چهار قبل از این در دستور کار قرارداشت و مطالعات آن انجام و تایید شورای هماهنگی ترافیک مشهد را نیز داشت، اظهارکرد: اما برای اخذ مجوز تبصره 777 نیاز به مطالعات جدید بود زیرا وزارت کشور با توجه به هزینه سنگین احداث مترو بر نیازسنجی دقیق خطوط برای بهره وری بالا، جانمایی مناسب ایستگاه ها و مسیر عبور بسیار تاکید داشت.

فرهمندی ادامه داد: برهمین اساس مطالعات توسط حوزه حمل ونقل و مشاور تخصصی انجام و برای تصویب به شورای عالی هماهنگی ترافیکی شهرهای کشور ارائه شد که خوشبختانه این مطالعات به صورت نهایی تصویب و مشهد به عنوان اولین شهر درکشور موفق به اخذ مجوز تبصر777 برای خط چهار مترو شد. وی افزود: با اخذ این مجوز که نشان از دانش بالای حوزه حمل ونقل شهرداری مشهد و مشاوران دارد، اکنون می توانیم از ردیف بودجه ای که دولت برای انتشار اوراق مشارکت در بودجه سال 1401 برای خطوط قطار مترویی درنظر می گیرد و سایر تسهیلات جهت احداث خط چهار استفاده کنیم.

مجید خبیری

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8808800379435
Qt: 1.8079891204834