شنبه, ۰۶ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۱۷
چچ
2YfZiNinINmC2KfYqNmEINmC2KjZiNmEINin2LPYqg==

با ثبت شاخص کلی 99؛

هوا قابل قبول است

مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ بر اساس داده های جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد شاخص کلی 99 در شرایط قابل قبول قرار دارد.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های لشگر، سجاد، الهیه، آوینی، چمن و مفتح در شرایط قابل قبول و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس می باشد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه واقع در میدان شریعتی با عدد شاخص۱۲۱ درشرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است‌.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1899067560832
Qt: 2.3042180538177