یکشنبه, ۰۷ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۳۰
چچ
2YLZitivINiq2KzZh9mK2LIg2Ygg2YXZhtin2LPYqCDYs9in2LLZiiDYstmK2LEg2LPYp9iu2Kog2YfYp9mKINi02YfYsdmKINio2LHYp9mKINmF2LnZhNmI2YTYp9mG

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد تاکید کرد؛

قید تجهیز و مناسب سازی زیر ساخت های شهری برای معلولان

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: باید زیرساخت های شهری را به گونه ای طراحی کرد که مورد استفاده عموم شهروندان باشد، بنابراین باید وسایل نقلیه عمومی، فضاهای عمومی، ادارات، پیاده راه ها و... برای دسترسی افراد دارای معلولیت تجهیز شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا حسین نژاد با بیان این مطلب، اظهار کرد: اعتقاد ما بر این بوده که شهر مشهد از آن همه مردم است و نباید بین افراد جامعه تبعیض قائل شویم.

وی ادامه داد: باید زیرساخت های شهری را به گونه ای طراحی کرد که مورد استفاده عموم شهروندان باشد، بنابراین باید وسایل نقلیه عمومی، فضاهای عمومی، ادارات، پیاده راه ها و... برای دسترسی افراد دارای معلولیت تجهیز شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان کرد: ما در پروانه ساختمان هایی که جنبه عمومی داشته اما مالک خصوصی دارد؛ قید مناسب سازی و ایجاد شرایط برای دسترسی افراد دارای معلولیت را لحاظ کرده ایم.

حسین نژاد عنوان کرد: برای ساختمان های اداری نیز به صورت 100 درصد این تجهیزات وجود دارد و پایانکار آن ها منوط بر بحث ایجاد رمپ و شرایط برای افراد دارای معلولیت است.

وی تاکید کرد: همواره اقدامی که با مشارکت مردم و زمینه ساز یک نهضت عمومی باشد به خوبی پیش خواهد رفت.

غزاله شهیدی

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.0302753448486
Qt: 2.0237519741058