یکشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۰۱
طبقه بندی: اخبار مناطق
چچ
2KfYtdmE2KfYrSDZh9mG2K/Ys9mKINmIINio2KfYstqv2LTYp9mK2Yog2YXYudio2LEg2K/YsSDZhdmG2LfZgtmHIDI=

اصلاح هندسی و بازگشایی معبر در منطقه 2

شهردار منطقه دو مشهد گفت: اصلاح هندسی و بازگشایی معبر جنب توس ۴۳ با هدف دسترسی اهالی محدوده توس ۴۱ و ۴۳ به بلوار کشاورز و میدان معراج انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، حجت فرقانی با بیان این خبر، اظهار کرد: عملیات اصلاح هندسی به منظور ایمن‌سازی و سهولت در تردد درون شهری اجرا می‌شود؛ ﻫﺪف از اﻳﻦ اصلاحات، رﻓـﻊ ﮔـﺮه‌ﻫـﺎی ﺗﺮاﻓﻴﻜـﻲ، روانﺳـﺎزی ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻓﻴﻚ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ است.

وی افزود: در این راستا شهرداری منطقه دو، اصلاح هندسی و بازگشایی معبر جنب توس ۴۳ را به انجام رسانید؛ این عملیات با هدف دسترسی اهالی محدوده توس ۴۱ و ۴۳ به بولوار کشاورز و میدان معراج انجام گرفت.

شهردار منطقه دو مشهد با اشاره به اینکه بلوار توس یکی از پرتردد ترین معابر سطح منطقه دو است که جمعیت زیادی از شهروندان مشهدی در این محله زندگی می‌کنند، تصریح کرد: از اهداف مهم شهرداری منطقه دو در سال جاری ایجاد اصلاحات هندسی، آزادسازی معابر، جدول‌گذاری، آسفالت معابر خاکی و دفع آب‌های سطحی در معابر است.

گفتنی است؛ عملیات اصلاح هندسی و بازگشایی معبر جنب توس ۴۳ با هزینه‌ی بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال انجام شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.4274700482686
Qt: 2.5487551689148