یکشنبه, ۱۴ آذر ۱۴۰۰ ۲۱:۴۷
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
چچ
2b7ZitmI2LPYqiDYsdiz2KfZhtmHINin2Yog2LTYudin2LEg2KzZh9in2YYg2LTZh9ixINio2LHZg9iqINmIINmD2LHYp9mF2Kog2KfZitis2KfYryDYtNmI2K8=

سرپرست خبرگزاری فارس در خراسان رضوی؛

پیوست رسانه ای شعار جهان شهر برکت و کرامت ایجاد شود

سرپرست خبرگزاری فارس در خراسان رضوی گفت: از زمانی که شعار مشهد الرضا علیه السلام، جهان شهر برکت و کرامت انتخاب شده، هیچ پیوست رسانه ای برای آن ایجاد نشده و هویتی برای آن ساخته نشده است که گویا این موضوع در حال تحقق است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد،حجت السلام والمسلمین محمدعلی محمدی در نشست هم اندیشی اعضای قرارگاه رسانه ای خراسان رضوی با شهردار مشهد، افزود: رسانه ها اصحاب رصد کننده مدیریت شهری در شهر و زبان گویای مردم هستند.
وی اضافه کرد: برهمین اساس از شهردار مشهد درخواست دارم این جایگاه را برای رسانه ها بپذیرند کما اینکه می دانیم شما سعه صدر خوبی دارید .
سرپرست خبرگزاری فارس در خراسان رضوی، ادامه داد: از زمانی که شعار مشهد الرضا علیه السلام، جهان شهر برکت و کرامت انتخاب شده، هیچ پیوست رسانه ای برای آن ایجاد نشده و هویتی برای آن ساخته نشده است که گویا این موضوع در حال تحقق است.

دست مافیای واسط میان کارگر و کارفرما کوتاه شود

در ادامه جلسه علی میرشکار سرپرست خبرگزاری ایلنا در خراسان رضوی گفت: در نشست هم اندیشی قرارگاه رسانه ای خراسان رضوی با شهردار مشهد، افزود : شعار این دوره جهان شهر برکت و کرامت است و باید جهانی فکر کنیم تا برکت در زندگی های ما وارد و کرامت انسانی پاس داشته شود.
وی اضافه کرد: واقعیت امر این است که سال ۶۹ قانون کاری تصویب شد که در سال ۷۳ و ۷۴ عده ای از کارفرمایان در صدد اجرا نکردن قانون بر آمدند و قرار داد موقت را ترویج دادند که در حال حاضر ۷۵ تا ۸۵ درصد نیروهای شاغل دارای این نوع قرارداد هستند و در میان کارفرما و کارگر شرکت های واسطه ای وجود دارند که متاسفانه مافیا هستند .
سرپرست خبرگزاری ایلنا در خراسان رضوی ادامه داد: اگر آقای شهردار دستور دهند تا دست این مافیا کوتاه شود ، دعای خانواده پرسنل شهرداری بدرقه راهتان خواهد بود و بهره وری کارکنان نیز دوچندان خواهد شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 3.202712059021
Qt: 3.6832387447357