پنجشنبه, ۱۸ آذر ۱۴۰۰ ۱۳:۵۴
چچ
2LTZh9ixINmF2YfYsdio2KfZhtibINmF2YbYqNi5INi62YbZiiDYs9ix2YXYp9mK2Ycg2KfYrNiq2YXYp9i52Yog2KfYs9iq

شهر مهربان؛ منبع غنی سرمایه اجتماعی است

ارتباطات سازنده و پیشرو، بنیاد و پایه شکل ­گیری شهری خواهد بود که می ­تواند آن را «شهر مهربان» خواند. شهری که نقش ­های شهروندی در آن به خوبی تعریف شده باشد و عملیاتی شود یا به عبارت بهتر شهروندان آن با یکدیگر ارتباط و رفتاری مهربانانه داشته باشند ازسرمایه اجتماعی فوق­ العاده ­ای برخوردار خواهد بود. این سرمایه اجتماعی می ­تواند راه­گشای برون رفت از مسائلی و مشکلاتی باشد که دنیای امروز و شهرهای مدرن با آن مواجه­ اند.

چگونگی ارتباط افراد در شهر و میزان و کیفیت آن، آثار متعدد و گوناگونی دارد. تأثیرات کالبدی در زمره مهم­ترین این اثرگذاری­ها قرار می­گیرد. اما شاید یکی از مهم­ترین نقش­های مدیریت ارتباطات درون شهری کنترل بحران­ های احتمالی خواهد بود. شهری که نقش ­های شهروندی در آن به خوبی تعریف شده باشد و عملیاتی شود یا به عبارت بهتر شهروندان آن با یکدیگر ارتباط و رفتاری مهربانانه داشته باشند ازسرمایه اجتماعی فوق­ العاده ­ای برخوردار خواهد بود. این سرمایه اجتماعی می­تواند راه­گشای برون رفت از مسائلی و مشکلاتی باشد که دنیای امروز و شهرهای مدرن با آن مواجه­ اند.

ارتباطات سازنده و پیشرو، بنیاد و پایه شکل­ گیری شهری خواهد بود که می­ تواند آن را «شهر مهربان» خواند. البته این موضوع را نمی ­توان صرفا در حوزه ارتباطات میان شهروندان محدود کرد، مدیران شهری نیز همواره بر نحوه این تعاملات تاثیرگذار خواهند بود.

در واقع شهر مهربان، شهری است که اجزای مختلف و سازنده آن دارای روابط تعریف شده و منطبق بر اهداف کلان با یکدیگرباشد، روابطی که در قالب ­های متفاوتی قابل بررسی است. ازجمله این روابط می ­توان به روابط میان­ فردی افراد با یکدیگر، رابطه افراد با مدیریت شهری و رابطه ایشان با محیط­زیست شهری که بر زندگی همه افراد تاثیرات فراوانی دارد اشاره کرد.

به عنوان نمونه در رابطه میان شهروندان با محیط­زیست شهری مهم است که شهروندان در جهت دست­یابی به شهری که دارای محیط زیست شهری مناسب است، گام بردارند. این بدین معنی است که همه روابط ایشان در راستای احساس مسئولیت در مقابل حفظ و نگهداری تمامی جزییات شهر، حفظ منابع آبی، رفع و ممانعت از ایجاد آلودگی هوا و..خواهد بود.

همچنین رابطه با کالبدهای شهری محور مهم دیگری برای تحقق شهر مهربان است. هر شهری به ایجاد و شکل­گیری فضاهایی نیاز دارد که کالبدی مهربان برای آن ایجاد کند. کالبدی کالبد مهربان است که زمینه تحقق عدالت و نوع­ دوستی در شهر را فراهم آورد. از این رو شکل­گیری این کالبد شهر که یکی ازوظایف اصلی مدیران شهر است باید از الگویی پیروی کند که همه افراد درون شهر با هر ظرفیت و توانمندی بتوانند در آنحضور داشته و بدین وسیله با انجام درست نقش­ های شهروندی جامعه را از استعدادهای خویش بهره­مند کنند.

بر این مبنا تسری مهربانی در شهر موضوعی کلان و نیازمند توجه ویژه مدیران شهری به تک تک افراد جامعه اعم از زن، مرد، سالمند، معلول و .. است.

این نکته و رویکرد در شهر مشهد مقدس به دلیل وجود مضجع شریف امام مهربانی­ ها، باید بالغ­تر و پررنگ­تر از سایر شهرها شکل گرفته و ادامه پیدا کند. مدیریت شهری هم اکنون به دنبال تسری سیره امام رضا (ع) به عنوان الگو و منبعی تمام نشدنی به همه شئون زندگی شهری است. افراد در پرتو این الگو می ­توانند نقشه راهی برای تعاملات و ارتباطات خود داشته باشند.

بر این اساس تحقق شهر مهربان به عنوان شعاری اساسی برای مدیریت شهری می­تواند مفاهیم متعددی را در خود جای دهد که ابعاد آن همه جنبه های زندگی افراد را در برگیرد.

لیلی رحمانی طوسی-سردبیر

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8302528063456
Qt: 1.7426543235779