سه شنبه, ۲۳ آذر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۶
چچ
2KjYsdmG2KfZhdmHINix2YrYstmKINio2LHYp9mKINm+2LPYpyDZg9ix2YjZhtinINmG2YrYp9iyINio2Ycg2LHZgdiq2KfYsdi02YbYp9iz2Yog2YXYsdiv2YUg2K/YsSDYr9mI2LHYp9mGINmD2LHZiNmG2Kcg2K/Yp9ix2K8=

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد؛

برنامه ریزی برای پسا کرونا نیاز به رفتارشناسی مردم در دوران کرونا دارد

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: برنامه ریزی برای پسا کرونا نیازبه رفتارشناسی مردم در دوران کرونا دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدرضا مومنی در جلسه مشهد پسا کرونا که با حضور شهردارمشهد برگزارشد، افزود: برای برنامه ریزی جهت اقدامات پسا کرونا ابتدا نیاز است تا رفتار مردم را در زمان کرونا بررسی کنیم.

وی اضافه کرد: معتقدم با شرایطی که در کرونا با آن روبرو بوده ایم؛ رفتار مردم در امر زیارت در پسا کرونا متفاوت با قبل از شیوع کرونا خواهدبود، به عنوان مثال در زمان سال تحویل مردم همه در حرم تجمع می کردند امروز اگر کرونا نباشد، مردم دیگر در صحن های حرم مطهر تجمع نخواهند داشت بلکه این تجمع و حضور به خیابان های اطراف نیز منتهی خواهد شد که برای این موضوع باید شهرداری و سایر دستگاه ها برنامه ریزی داشته باشند.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد تصریح کرد: پیش از کرونا در تشرف به حرم مطهر مردم بیشتر از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کردند که این امر در زمان شیوع کرونا کاهش یافت و مردم بیشتر از وسیله نقلیه شخصی برای تشرف به حرم مطهراستفاده می کنند، آیا بعد از کرونا مردم مانند گذشته از حمل ونقل عمومی برای تشرف به حرم استفاده می کنند؟ این موضوع باید مورد توجه قرارگرفته و بررسی شود.

مومنی با بیان اینکه درآمدهای شهرداری در دوران کرونا به شدت کاهش داشته است, اظهارکرد: در بخشش و تخفیف هایی که برای حمایت از آسیب دیدگان از شیوع کرونا داشته ایم باید از اکنون برنامه ریزی مناسب داشته باشیم و این آمادگی را در مردم ایجاد کنیم تا بتوانیم به شرایط قبل از شیوع کرونا برگردیم.

وی ادامه داد: لذا تاکید می کنم برای پسا کرونا نیازبه رفتار شناسی مردم هم در درون شهرداری و هم در خارج از آن در زمان کرونا داریم.

مجیدخبیری

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9286665916443
Qt: 1.8800060749054