شنبه, ۱۱ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۳۸
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
چچ
2KfZiNmE2YrZhiDar9in2YUg2KfZhtiq2YLYp9mEINiv2KfZhti0INmB2YbZiiDYr9ixINiz2KfZhdin2YbZhyDZhdio2LXYpyDYtNmH2LHYr9in2LHZiiDZhdi02YfYryDYqNix2K/Yp9i02KrZhyDYtNiv

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد؛

اولین گام انتقال دانش فنی در سامانه مبصا شهرداری مشهد برداشته شد

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد از برگزاری نشست مشترک مدیران فنی و کاربران ارشد سامانه مبصا شهرداری مشهد با نیشابور با موضوع ارائه فرآیند الکترونیک ثبت و رسیدگی به صورت وضعیت در سامانه مبصا (متره، برآورد و صورت وضعیت) در محل مرکز ترافیک شهرداری نیشابور، با هدف انتقال دانش از سوی شهرداری مشهد خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، جمال حسن بارانی با بیان این خبر اظهار کرد: این نشست با حضور مدیر دفتر فنی و مرکز کنترل ترافیک، مسئول پیمان و رسیدگی به پروژه های عمرانی ستاد، مدیر فناوری و اطلاعات ستاد، مسئول عمران امور پیمانکاران ستاد و کارشناسان مربوطه شهرداری نیشابور و مدیران فنی و کاربران سامانه مبصا (متره، برآورد و صورت وضعیت) شهرداری مشهد برگزار شد.

وی با بیان اینکه با این هم‌افزایی می‌توان در توسعه دانش مدیریت شهری سهیم شد، افزود: در دنیای امروز مجموعه‌های علمی دستاوردهای خود را به اشتراک گذاشته و آن را پایه رشد و بهره وری مجموعه می‌دانند. برخلاف آنچه که در گذشته رخ می‌داد و افراد و سازمان‌ها می پنداشتند با نگهداشت مطالعات و دانش فنی می‌توانند سرمایه‌های سازمان را حفظ کنند.

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد بیان کرد: در شهرداری مشهد بسیاری از پروژه‌ها برای انتقال تجربیات قابل استفاده هستند به ویژه سامانه مبصا (متره، برآورد و صورت وضعیت) و موضوع ارائه فرآیند الکترونیک ثبت و رسیدگی به صورت وضعیت که توسط تیم فنی گروه سبد پروژه شهرداری مشهد برای همکاران شهردای نیشابور تشریح و ارائه شد.

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد در خصوص مهمترین موضوعاتی که در نشست تخصصی مزبور مطرح شد، گفت: از جمله این موضوعات میتوان به وضع موجود فرآیند برگزاری مناقصه، انعقاد قرارداد، تعیین دستگاه نظارت و فرآیند ثبت و رسیدگی به صورت وضعیت ها در شهرداری نیشابور، زیرساخت های فنی و ساختار سازمانی بخش های مرتبط با قرارداد در شهرداری نیشابور، حجم بودجه مصوب و تعداد پیمانکاران و پیمان های عمرانی شهرداری نیشابور، زیر ساخت های مرتبط با بودجه، قرارداد و صورت وضعیت های شهرداری مشهد، تاریخچه، سیاست‌گذاری، چالش‌ها و دستاوردهای استقرار سامانه مبصا در شهرداری مشهد، امکانات و قابلیت های سامانه متره، برآورد و صورت وضعیت الکترونیک (مبصا) شهرداری مشهد، بررسی و امکان سنجی پیاده سازی فرآیند الکترونیکی ثبت و رسیدگی به صورت وضعیت ها در شهرداری نیشابور و بررسی بومی سازی گردش کار رسیدگی به صورت وضعیت و گزارش های سامانه مبصا براساس ساختار سازمانی شهرداری نیشابور اشاره کرد.

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد در خاتمه با اظهار امیدواری مبنی بر اینکه ادامه مستمر این همکاری‌ها به راه‌های کاربردی و اجرایی ختم شود، اظهار آمادگی کرد، تا آنچه در بحث سامانه مبصا (متره، برآورد و صورت وضعیت) اعم از دانش، دستاوردها و تجارب را در اختیار سایر شهرداری ها قرار دهد.

شایان ذکر است؛ سامانه مبصا (متره، برآورد و صورت وضعیت) به آدرس الکترونیکی https://mabsa.mashhad.ir و با هدف تسهیل در امور مالی پروژه ها و شهروند مداری، توانسته است کلیه فرآیندهای مربوط به متره، برآورد و صورت وضعیت های پروژه های شهرداری مشهد را به صورت الکترونیک ایجاد نماید چرا که گردش فرآیندهای هوشمند، منجر به کنترل دقیق و تطبیق بودجه با عملکرد پروژه‌ها می شود.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8135445912679
Qt: 1.691547870636