یکشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۱۴
چچ
2b7Zitin2K/ZhyDYsdmIINiz2KfYstmKINio2YrYtCDYp9iyIDgg2YfYstin2LHZhdiq2LHZhdix2KjYuSDYp9iyINmF2LnYp9io2LEg2YXZhti32YLZhyA1

از ابتدای سال جاری؛

پیاده رو سازی بیش از 8 هزارمترمربع از معابر منطقه 5

شهردار منطقه پنج گفت: در راستای احترام به حقوق عابران پیاده، عملیات پیاده روسازی معابر به متراژبیش از 8هزار متر مربع در حال انجام است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، علی شیر محمدی با بیان این خبر، اظهار کرد: مناسب سازی فضاهای شهری به ویژه پیاده روها یکی از مباحث اساسی است که از جهات مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در زندگی شهروندان تأثیر عمده ونقش برجسته ای دارد.

وی هدف از اجرای این پروژه ها را ارتقا کیفیت و مناسب سازی پیاده روهای سطح شهر به منظور تسهیل در عبور و مرور عابران و زیبایی بصری عنوان و تصریح کرد: عملیات پیاده رو سازی معابر سطح منطقه به متراژ بیش از هشت هزارمترمربع ازابتدای سال جاری تاکنون در حال اجرا است.

شهردار منطقه پنج گفت: عملیات پیاده رو سازی معابر سطح منطقه باجدیت ادامه دارد.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.8577399253845
Qt: 1.832047700882