یکشنبه, ۱۲ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۳۴
طبقه بندی:
  • اخبار عمومی
  • پرتال مشهد
  • برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی
چچ
2KfYsdiq2KjYp9i3INmB2LHYotmK2YbYr9mKINiz2KfZhdin2YbZhyDYqtij2YXZitmGINmD2YbZhtiv2q/Yp9mGINi02YfYsdiv2KfYsdmKINmF2LTZh9ivINio2Kcg2LPYp9mF2KfZhtmHINiq2K/Yp9ix2YPYp9iqINin2YTZg9iq2LHZiNmG2YrZg9mKINiv2YjZhNiq

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد خبر داد؛

ارتباط فرآیندی سامانه تأمین کنندگان شهرداری مشهد با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد از ارتباط فرآیندی بین سامانه تأمین کنندگان شهرداری با سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛" جمال حسن بارانی" مهمترین اهداف راه اندازی سامانه تأمین کنندگان را توزیع عادلانه کار و شفاف‌سازی فرآیند ارجاع کار و افزایش سلامت و انظباط اداری و ایجاد بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان (پیمانکاران، مشاوران و فروشندگان) بیان کرد و گفت: راه‌اندازی سامانه تأمین کنندگان شهرداری سبب شده است تا اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه ثبت و نگهداری شده و در هر لحظه، قابل دسترس باشد.

بارانی در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون 8.774 تأمین کننده (حقیقی و حقوقی) در قالب 11.021 رشته مستقل در سامانه تأمین کنندگان به آدرس vendor.mashhad.ir، فعال هستند، اظهارکرد: تامین کنندگان در قالب سه رسته ی مشاوران، فروشندگان و پیمانکاران تقسیم بندی می شوند، که با توجه به ثبت نام جدید و یا درخواست ویرایش اطلاعات پرونده، توسط تأمین کنندگان (نظیر ویرایش گواهی تغییرات یا گواهینامه صلاحیت یا مجوز فعالیت) ضروری است تا پرونده ها و تغییرات اعمال شده، به دقت بررسی، صحت سنجی و تایید شوند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سالانه بیش از دو هزار پرونده تأمین کننده در سامانه مذکور بررسی و تایید می شود، افزود: با توجه به قانون اخیر مبنی بر انجام فرآیند معاملات دستگاههای اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، مدیریت شهری شهرداری مشهد، امکان برگزاری مناقصات را از طریق سامانه ستاد فراهم کرده است.

بارانی تصریح کرد: تأمین کنندگانی که در سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir، اسناد مناقصه را بارگذاری می کنند، اطلاعات هویتی و صلاحیتی آنها از طریق سامانه های مرجع (ازجمله ثبت اسناد، ساجار، امور مالیاتی و...) بررسی، صحت سنجی شده و در جلسات بازگشایی پاکات، گزارش آن به کمیسیون بازگشایی پاکات، ارائه می شود.

مدیرکل برنامه، بودجه و ارزیابی عملکرد شهرداری مشهد گفت: تامین کنندگانی که در مناقصات برنده می شوند می بایست در سامانه تامین کنندگان شهرداری ثبت نام کرده و تایید شوند تا بتوان از طریق سامانه قراردادها، عقد قرارداد را انجام دهند. اما هنوز بخش های مزایده و استعلام در سامانه ارجاع کار انجام می شود.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.1142099698385
Qt: 2.1882677078247