دوشنبه, ۱۳ دی ۱۴۰۰ ۱۳:۴۵
چچ
2KjYudivINin2LIg2YLYr9ix2Kog2KfZhNmH2YrYjCDZhtmK2LHZiNmKINin2YbYs9in2YbZiiDYr9in2YbYtNmKINmF2YbYqNi5INin2LXZhNmKINmC2K/YsdiqINmK2YMg2LPYp9iy2YXYp9mGINmIINmD2LTZiNixINin2LPYqg==

شهردار مشهد؛

بعد از قدرت الهی، نیروی انسانی دانشی منبع اصلی قدرت یک سازمان و کشور است

شهردار مشهد گفت: بعد از قدرت لایزال الهی که سرچشمه غیر انسانی دارد، منبع اصلی قدرت، نیروی انسانی دانشی در یک سازمان و کشور است. اگر این نیروی انسانی دانشی وجود داشته باشد، اقتصاد و فرهنگ سامان می باید و علم پیشرفت می کند، اما اگر این نیروی انسانی وجود نداشته باشد؛ هیچ کدام از آن ها معنا پیدا نمی کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، سید عبدالله ارجائی صبح امروز در مراسم نکوداشت دکتر فائزه توتونیان، ضمن تسلیت ایام سوگواری و سالروز شهادت سردار سلیمانی، اظهار کرد: معمولا علمای علم مدیریت؛ منابع قدرت را به چند دسته تقسیم می کنند. بعضی ها معتقدند که منبع اصلی قدرت، اقتصاد است و هر خانواده ای که بنیه اقتصادی قوی تر داشته باشد آن خانواده دارای شأن و منزلت بیشتری در میان خویشاوندان و آشنایان است و هر کشوری که تولید ناخالص رشد اقتصادی بیشتری داشته باشد، قوی تر است.

وی ادامه داد: اما بعضی معتقدند که منبع اصلی قدرت زور بازو است و هر قبیله ای که جنگاوران بیشتری داشته باشد، قوی تر است و هر کشوری که انرژی هسته ای از نوع جنگ آورانه ای و ارتش نیرومندی داشته باشد؛ قوی تر است، گروه دیگری معتقدند که منبع اصلی قدرت، فرهنگ است و می گویند که هر کشور و دیاری که فرهنگ قالبی داشته باشد، قوی تر است. به این فهرست می شود عناصر دیگری را هم اضافه کرد.

ارجائی تاکید کرد: همچنین برخی ها معتقدند که علم منبع اصلی قدرت است و هر فردی که داناتر باشد، تواناتر است. اما واقعیت چیست؟ منبع اصلی قدرت چیست و کجاست؟

وی عنوان کرد: بعد از قدرت لایزال الهی که سرچشمه غیر انسانی دارد، منبع اصلی قدرت نیروی انسانی دانشی در یک سازمان و کشور است. اگر این نیروی انسانی دانشی وجود داشته باشد، اقتصاد و فرهنگ سامان می باید و علم پیشرفت می کند، اما اگر این نیروی انسانی وجود نداشته باشد؛ هیچ کدام از آن ها معنا پیدا نمی کند.

شهردار مشهد خاطرنشان کرد: امروز مفتخرم در مراسمی شرکت می کنم که به پاس سال ها زحمات یکی از مفاخر دانشی یک شهر برگزار می شود، دکتر توتونیان استاد برجسته ایران، شهر مشهد و دانشگاه فردوسی است که بنده توفیق شاگردی ایشان را داشته ام.

ارجائی اضافه کرد: بنده درس بزرگی را در زندگی از ایشان یاد گرفتم که در طول دوره کاری ام بسیار به کار من آمده و آن درس، کنترل خشم و لبخند زدن در زمان ناراحتی است.

دکتر توتونیان بسیار جدی اما توامان با همدلی و مهربانی است و امید دارم در سایه ایشان شاگردان خوبی پرورش پیدا کنند. با افتخار تمام در محضر ایشان تعظیم می کنم و مفتخرم که شاگرد کوچک ایشان بودم.

غزاله شهیدی

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.015261332194
Qt: 1.988650560379