چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۵۲
چچ
2YfZiNinINmC2KfYqNmEINmC2KjZiNmEINin2LPYqg==

با ثبت شاخص کلی 84؛

هوا قابل قبول است

مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ بر اساس داده های جمع آوری شده از ایستگاه های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد شاخص کلی 84 در شرایط قابل قبول قرار دارد. هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های نخریسی و کریمی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و سایر ایستگاه های سطح شهر در شرایط قابل قبول می باشد.بیشترین بار آلودگی از ایستگاه نخریسی با عدد شاخص ۱۰۸ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.1530106862386
Qt: 0.76581621170044