چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۴۰۰ ۱۰:۳۶
چچ
2KfYtdmE2KfYrSDZh9mG2K/Ys9mKINiv2LEg2KjYstix2q/Ysdin2Ycg2LTZh9mK2K8g2obYsdin2LrahtmK

اصلاح هندسی در بزرگراه شهید چراغچی

شهردار منطقه دو مشهد گفت: اصلاح هندسی دسترسی لاین کندرو به تندرو بزرگراه شهید چراغچی مقابل پارک پردیس میدان شهید فهمیده با هدف حذف نقاط حادثه‌خیز و جلوگیری از بروز تداخلات حرکتی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال انجام شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، حجت فرقانی با بیان این مطلب، اظهار کرد: عملیات اصلاح هندسی به منظور ایمن‌سازی و سهولت در تردد درون شهری اجرا می‌شود. ﻫﺪف از اﻳﻦ اصلاحات، رﻓـﻊ ﮔـﺮه‌ﻫـﺎی ﺗﺮاﻓﻴﻜـﻲ، روانﺳـﺎزی ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺮاﻓﻴﻚ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﻳﻤﻨﻲ است.

وی افزود: اصلاح هندسی دسترسی لاین کندرو به تندرو بزرگراه شهید چراغچی مقابل پارک پردیس میدان شهید فهمیده با هدف حذف نقاط حادثه‌خیز و جلوگیری از بروز تداخلات حرکتی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال انجام شد.

شهردار منطقه دو مشهد تاکید کرد: بزرگراه شهید چراغچی، میدان شهید فهمیده و بلوار توس از پرتردد ترین معابر منطقه دو هستند که با حذف نقاط حادثه‌خیز در این معابر به امنیت شهروندان منطقه کمک شایانی می‌شود.

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.6382559140523
Qt: 1.526172876358