یکشنبه, ۱۹ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۰۱
چچ
2YPZitmB2YrYqiDZh9mI2Kcg2K/YsSDZiNi22LnZitiqINmC2KfYqNmEINmC2KjZiNmEINin2LPYqg==

با ثبت شاخص کلی 94؛

کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است

بر اساس داده های جمع آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد شاخص کلی 94 در شرایط قابل قبول قرار دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که برغلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

هم اکنون کیفیت هوا در ایستگاه های نخریسی، تقی آباد، چمن و کریمی در شرایط ناسالم برای گروه های حساس و سایر ایستگاه‌های سطح شهر در شرایط قابل قبول می باشد؛ بیشترین بار آلودگی از ایستگاه چمن با عدد شاخص ۱۱۷ در شرایط ناسالم برای گروه های حساس گزارش شده است.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 2.2190039952596
Qt: 2.3163313865662