سه شنبه, ۲۱ دی ۱۴۰۰ ۱۱:۱۸
چچ
2KrYr9mI2YrZhiDZhtmC2LTZhyDYsdin2Ycg2K/Ys9iq2YrYp9io2Yog2KjZhyDYqti52KfYr9mEINmF2YbYp9io2Lkg2Ygg2YXYtdin2LHZgSDYotioINiv2LEg2LTZh9ixINmF2LTZh9iv

در اولین جلسه کمیسیون شهر دوستدار آب مصوب شد؛

تدوین نقشه راه دستیابی به تعادل منابع و مصارف آب در شهر مشهد

در اولین جلسه کمیسیون شهر دوستدار آب همکاری موثر با شورای همیاران آب استان و پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص تدوین نقشه راه دستیابی به تعادل منابع و مصارف آب در کلانشهر مشهد با هدف همسوسازی نهادها در این امر به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، ناصر صداقت مدیر شهر دوستدار آب شهرداری مشهد با اشاره به این موضوع که مشهد اولین شهر دوستدار آب است، گفت: این شهر با انجام فعالیت های موثر در حوزه آب در سال 1399 برند شهر دوستدار آب را کسب کرد.

وی ادامه داد: با توجه به ارزیابی کمیسیون ملی یونسکو از شهر دوستدار آب در سال آینده به منظور تمدید این برند برای شهر مشهد؛ تصمیم گرفته شد تا با همکاری دیگر نهادهای دولتی، غیردولتی و مردمی ارائه گزارش در خصوص عملکرد شهر مشهد در طول مدت کسب برند تسریع بخشد.

مدیر شهر دوستدار آب شهرداری مشهد افزود: باتوجه به اهمیت ارتقا استاندارد های شهر دوستدار آب در مشهد پروژه ای در خصوص منابع و مصارف آب، آغاز شده است، که یکی از اهداف مهم این پروژه تدوین برنامه ای عملیاتی و راهبردی در راستای شاخص های شهر دوستدار آب است.

صداقت تصریح کرد: دراین جلسه مقرر شد کلیه نهادها نسبت به ارائه اطلاعات موردنیاز و مشارکت در رسیدن به اهداف پروژه «تدوین نقشه راه دستیابی به تعادل منابع و مصارف آب در کلان‌شهر مشهد» همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه توجه به این موضوع که تقویت هم اندیشی و هم افزایی در میان نهادهای مرتبط با آب از اهمیت بالایی برخورداراست، افزود: درکنار هم افزایی اجرایی در میان نهادها، لزوم پرداختن به اصول فرهنگسازی صحیح در حوزه آب ضروری است، تا فرهنگ مصرف صحیح آب به فرهنگی عمومی تبدیل شده و بهتر است آموزش شهروندان به صورت مکرر در دستور کار کلیه نهادها به خصوص نهادهای مرتبط با موضوع قرار گیرد.

مجیدخبیری

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.9169125556946
Qt: 1.9154169559479