یکشنبه, ۲۶ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۰۶
چچ
2YbYp9mF2q/YsNin2LHZiiDYqti52K/Yp9iv2Yog2KfYsiDZhdi52KfYqNixINmB2LHYudmKINio2Ycg2YbYp9mFINi02YfYr9in2Yog2q/Ysdin2YbZgtiv2LE=

از سوی شورای اسلامی شهر مشهد الرضا(ع) تصویب شد؛

نامگذاری تعدادی از معابر فرعی به نام شهدای گرانقدر

شورای اسلامی شهر مشهدالرضا(ع)، نامگذاری تعدادی از معابر فرعی شهر به نام شهدای گرانقدر راتصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، امروز و در ابتدای بیست ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرلایحه نامگذاری تعدادی از معابر فرعی به نام شهداری گرانقدر در دستور کار قرارگرفت و پس از تصویب شهرداری مشهد مقدس مکلف شد، نسبت به نامگذاری معبر فرعی توس ۴۷ واقع دربلوار توس با حفظ شماره به نام شهید حسن الهی، معبر فرعی شهید درودی ۷ واقع در بلوار توس، توس ۴۱ با حفظ شماره به نام شهید ابوالفضل طاهری و نامگذاری معبر فرعی پیامبر اعظم (ص) ۵ واقع در بزرگراه پیامبر اعظم (ص) با حفظ شماره به نام شهیدحسین پایدار اقدام کند.

همچنین تصویب تشکیل قرارگاه مقابله با آسیب های اجتماعی شهید سلیمانی ،تصویب دولایحه اعمال ماده ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی در محور بزرگراه پیامبر اعظم (ص) از دیگر مصوبات بیست ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهرمشهدالرضا(ع) بود.

مجیدخبیری

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.5638605753581
Qt: 1.3585574626923