سه شنبه, ۲۸ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۱۷
چچ
2YXZh9iv2Yog2YrYudmC2YjYqNmKINix2YrZitizINmD2YXZitiz2YrZiNmGINiu2K/Zhdin2Kog2LTZh9ix2Yog2Ygg2YXYrdmK2Lcg2LLZitiz2Kog2YXYrNmF2Lkg2LTZh9ix2K/Yp9ix2KfZhiDZg9mE2KfZhti02YfYsdmH2KfZiiDYp9mK2LHYp9mGINi02K8=

مهدی یعقوبی رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران شد

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد به عنوان رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد؛ در سی و هفتمین نشست کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران مهدی یعقوبی (معاون خدماتشهری ‌محیط زیست شهرداری مشهد مقدس) با اکثریت آراء به عنوان رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست مجمع شهردارانکلانشهرهای ایران انتخاب شد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.504695892334
Qt: 1.3050558567047