شنبه, ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ ۱۳:۲۸
چچ
2YPYp9mH2LQg2KfYrtiq2YTYp9mB2KfYqiDYqNmK2YYg2LTZh9ix2YjZhtiv2KfZhiDYqNinINin2KzYsdin2Yog2LTZh9ixINiq2LHZhdmK2YXZii0g2KzYudmB2LEg2LPYsdmI2Yo=

کاهش اختلافات بین شهروندان با اجرای شهر ترمیمی- جعفر سروی

تجربیات کسب‌ شده در اولین شهرهای ترمیمی بیانگر این نکته است؛ اجرای شهر ترمیمی نتایج جالب توجهی نه تنها در زمینه کاهش اختلافات بین شهروندان بلکه در مورد کیفیت مشارکت در اداره به‌دست می‌آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، تئوری عدالت ترمیمی (( restorative justice را اساسا جرم شناسان و حقوقدانان کیفری طراحی کرده‌اند که بنیان این نظریه عبارت‌است از تشویق گفت‌وگو با فرایندهای مشارکتی و سازنده برای حل اختلافات وجبران خسارت.

عدالت ترمیمی در ابتدا برای مواجهه با متخلفان جوان و پس از آن برای مواجهه با جرائم بزرگسالان در طول اجرای مجازات و سپس مدیریت اختلافات ناشی از یک جرم طراحی شد اما در طول زمان به دلیل ماهیت بسیار سازگار آن به حوزه هایی فراتر از حوزه حل‌وفصل اختلافات و نیز موضوعات فراحقوقی تسری داده شده تا در محیط ‌های متنوعی، از درگیری‌های خانوادگی گرفته تا درگیری‌های قومیتی، قلدری مدرسه، رفتار نادرست در پردیس‌های دانشگاهی، رفتار نامناسب کارمندان در محل کار و مدیریت اختلافات در سازمان‌های پیچیده مورد استفاده قرار گیرد.

برای خلق شهر ترمیمی که نتیجه مستقیم رشد تئوریک عدالت ترمیمی است بایستی با استفاده از تجربیات محلی مرتبط متناسب با توسعه شهر و ساختار شهری، طرحی بومی برای خود مبتنی بر شرایط نیازها و آینده خود آن شهر فراهم کرد.

لازم نیست که حتما شهری دارای مشکلات عظیم اقتصادی و اجتماعی و موضوعات لاینحل اجتماعی غیرعادلانه باشد تا رویکرد ترمیمی را برگزیند بلکه شروع پروژه شهر ترمیمی به اشتیاق و حساسیت اشخاص کنش‌گر در قسمت طراحی استراتژی که می توانند مدیران مدارس، معلمان، دانشگاه‌ها و نمایندگانی از خدمات اجتماعی و از بخش غیر انتفاعی و دادگاه‌ها باشند، حیات پیدا کند.

برای ایجاد شهر ترمیمی می‌بایست در زمینه‌های برخورداری از توانایی به‌کارگیری زبانی ترمیمی( زبانی دقیق، خوش بیان، غیر قضایی و مشارکتی)، اطلاع از رویه‌های موجود در سایر نقاط، افزایش آگاهی جامعه در خصوص معانی و ظرفیت‌ها ومحدودیت‌های عدالت ترمیمی، توافق و گفت‌وگو با نهادها و سازمان‌های کشوری، آموزش اجرای برنامه‌های ترمیمی به تسهیل‌گران و میانجی‌گران و نظارت عملی بر پروژه‌ها از طریق دانشگاه‌ها فراهم شود.

با فراهم شدن عوامل فوق، روش‌های عدالت ترمیمی می‌تواند به زمینه‌های شهری نیز تسری یابد. تجربیات کسب‌شده در اولین شهرهای ترمیمی بیانگر این نکته است اجرای شهر ترمیمی نتایج جالب توجهی نه تنها در زمینه کاهش اختلافات بین شهروندان بلکه در مورد کیفیت مشارکت در اداره بدست می‌آورد.

مدیر پروژه شهر ترمیمی شهرداری مشهد

منبع:
آدرس کوتاه شده:
No Cache
Gt: 1.43341477712
Qt: 1.1774246692657