فهرست اخبار گزارش روزانه کیفیت هوای مشهد
 • سه منطقه شهری مشهد ناسالم اعلام شد
  دوشنبه, ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ ۰۸:۲۸
  افت ادامه‌دار کیفیت‌ هوا؛

  سه منطقه شهری مشهد ناسالم اعلام شد

  کیفیت هوای سه منطقه شهری؛ سرافرازان، نخریسی و امامیه ناسالم اعلام شد.

 • کاهش کیفیت هوای مشهد / هوا قابل قبول شد
  یکشنبه, ۰۳ بهمن ۱۴۰۰ ۱۰:۰۸

  کاهش کیفیت هوای مشهد / هوا قابل قبول شد

  هم‌زمان با پایان بارندگی‌ها در شهر مقدس مشهد، میزان کیفیت هوا کاهش یافت.

 • هوا ناسالم است
  سه شنبه, ۲۱ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۲۲
  با ثبت شاخص کلی 116؛

  هوا ناسالم است

  بر اساس داده‌های جمع آوری شده از ایستگاه‌های سطح شهر وضعیت کیفیت هوا شهر مشهد در 24 ساعت گذشته با عدد شاخص کلی 116 در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

 • هوا قابل قبول است
  چهارشنبه, ۱۵ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۵۲
  با ثبت شاخص کلی 84؛

  هوا قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوا پاک شد
  سه شنبه, ۱۴ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۱۶
  با ثبت شاخص کلی 50؛

  هوا پاک شد

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا قابل قبول است
  یکشنبه, ۰۵ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۵۰
  با ثبت شاخص کلی 96؛

  هوا قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوا قابل قبول است
  پنجشنبه, ۰۲ دی ۱۴۰۰ ۰۸:۲۲
  با ثبت شاخص کلی 98؛

  هوا قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید نیتروژن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا ناسالم است
  چهارشنبه, ۰۱ دی ۱۴۰۰ ۰۹:۰۵
  با ثبت شاخص کلی 105؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ازن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا ناسالم است
  سه شنبه, ۳۰ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۰۹
  با ثبت شاخص کلی 111؛

  هوا ناسالم است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد و منواکسید کربن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • کیفیت هوا قابل قبول است
  پنجشنبه, ۲۵ آذر ۱۴۰۰ ۰۸:۵۱
  با ثبت شاخص کلی 78؛

  کیفیت هوا قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده دی اکسید گوگرد و منواکسید کربن بر غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

No Cache
Gt: 4.58487256368
Qt: 5.1992809772491