فهرست طبقات
فهرست اخبار گزارش روزانه کیفیت هوای مشهد
 • کیفیت هوا قابل قبول و رو به بهبود است
  یکشنبه, ۱۶ آبان ۱۴۰۰ ۰۷:۵۰
  با ثبت شاخص کلی 98؛

  کیفیت هوا قابل قبول و رو به بهبود است

  با توجه به جابجایی هوا و ناپایداری صورت گرفته شده انتظار می رود در ساعات آینده به میزان قابل توجهی از غلظت آلاینده ها کاسته و کیفیت هوا بهبود یابد‌.

 • هوا قابل قبول است
  شنبه, ۱۵ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۲۹
  با ثبت شاخص کلی 94؛

  هوا قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • کیفیت هوا قابل قبول و رو به بهبود است
  پنجشنبه, ۱۳ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۲۴
  با ثبت شاخص کلی 97؛

  کیفیت هوا قابل قبول و رو به بهبود است

  با توجه به ناپایداری صورت گرفته شده انتظار می رود در ساعات آینده به میزان قابل توجهی از غلظت آلاینده ها کاسته و کیفیت هوا بهبود یابد‌.

 • هوا ناسالم شد
  چهارشنبه, ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۱۱
  با ثبت شاخص کلی 133؛

  هوا ناسالم شد

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوا قابل قبول است
  سه شنبه, ۱۱ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۰۲
  با ثبت شاخص کلی 94؛

  هوا قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که بر غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده است.

 • هوا قابل قبول است
  دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۴۰۰ ۰۹:۰۷
  با ثبت شاخص کلی84؛

  هوا قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا قابل قبول است
  یکشنبه, ۰۹ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۲۲
  با ثبت شاخص کلی 96؛

  هوا قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ذرات معلق از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا قابل قبول است
  شنبه, ۰۸ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۰۷
  با ثبت شاخص کلی 84؛

  هوا قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ذرات معلق و دی اکسید گوگرد از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوا قابل قبول است
  چهارشنبه, ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ۰۸:۱۳
  با ثبت شاخص کلی 78؛

  هوا قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که از غلظت تمامی آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.

 • هوای مشهد قابل قبول است
  دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۴۰۰ ۰۸:۰۱
  با ثبت شاخص کلی 90؛

  هوای مشهد قابل قبول است

  مقایسه غلظت آلاینده ها حاکی از آن است که به غیر از آلاینده ذرات و ازن از غلظت سایر آلاینده ها نسبت به روز گذشته در همین ساعت کاسته شده است.