فهرست اخبار هواشناسی
 • پیش بینی کاهش دمای هوا طی آخر هفته در استان
  یکشنبه, ۲۵ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۳۲
  اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد؛

  پیش بینی کاهش دمای هوا طی آخر هفته در استان

  اداره کل هواشناسی برای اغلب نقاط استان از جمله شهرستان مشهد کاهش دمای هوا طی روزهای آخر این هفته را پیش بینی کرده است که این کاهش دما در نواحی شمالی محسوس خواهد بود.

 • پیش بینی افزایش ابر همراه با احتمال رگبار باران در استان
  شنبه, ۲۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۴:۱۰
  اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد؛

  پیش بینی افزایش ابر همراه با احتمال رگبار باران در استان

  اداره کل هواشناسی برای اغلب نقاط استان از جمله شهرستان وزش باد نسبتا شدید همراه با افزایش ابر و برای نواحی شمالی و کوهستانی احتمال بارش رگبار باران را پیش بینی کرده است.

 • پیش بینی ادامه روند کاهشی دما و وزش باد نسبتا شدید در استان
  یکشنبه, ۱۸ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۰۶
  اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد؛

  پیش بینی ادامه روند کاهشی دما و وزش باد نسبتا شدید در استان

  اداره کل هواشناسی برای اغلب نقاط استان از جمله شهرستان مشهد، ادامه روند کاهش دمای هوا همراه با وزش باد نسبتا شدید را پیش بینی کرده است.

 • پیش بینی کاهش دمای هوا تا صفردرجه در استان
  شنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۲۹
  اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد؛

  پیش بینی کاهش دمای هوا تا صفردرجه در استان

  اداره کل هواشناسی برای اغلب نقاط استان از جمله شهرستان مشهد، کاهش دمای هوا را پیش بینی کرده است که کاهش دمای هوا در مناطق سردسیر استان تا بیش از صفر درجه خواهد بود.

 • پیش بینی کاهش دمای هوا و وزش باد شدید همراه با احتمال بروز خسارت در استان
  چهارشنبه, ۱۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۱
  اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد؛

  پیش بینی کاهش دمای هوا و وزش باد شدید همراه با احتمال بروز خسارت در استان

  اداره کل هواشناسی برای اغلب نقاط استان از جمله شهرستان مشهد، کاهش دمای هوا ،وزش باد نسبتا شدید تا شدید همراه با گردوخاک در نواحی باد خیز با احتمال بروز خسارت را پیش بینی ...

 • پیش بینی ادامه روند کاهش دمای هوا در استان
  دوشنبه, ۱۲ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۶
  اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد؛

  پیش بینی ادامه روند کاهش دمای هوا در استان

  اداره کل هواشناسی برای اغلب نقاط استان از جمله شهرستان مشهد، ادامه روند کاهش دمای هوا همراه با وزش باد نسبتا شدید را پیش بینی کرده است.

 • پیش بینی کاهش دمای هوا و وزش باد نسبتا شدید در استان
  یکشنبه, ۱۱ مهر ۱۴۰۰ ۱۲:۲۱
  اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد؛

  پیش بینی کاهش دمای هوا و وزش باد نسبتا شدید در استان

  اداره کل هواشناسی برای اغلب نقاط استان از جمله شهرستان مشهد، کاهش دمای هوا و وزش باد نسبتا شدید را پیش بینی کرده است.

 • پیش بینی آغاز روند کاهش دمای هوا از اوایل هفته آینده در استان
  چهارشنبه, ۰۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۳
  اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد؛

  پیش بینی آغاز روند کاهش دمای هوا از اوایل هفته آینده در استان

  اداره کل هواشناسی برای اغلب نقاط استان از جمله شهرستان مشهد، وزش باد نسبتا شدید و آغاز روند کاهش دمای هوا از اوایل هفته آینده را پیش بینی کرده است.

 • پیش بینی وزش باد نسبتا شدید همراه با گردوخاک در استان
  سه شنبه, ۰۶ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۵۱
  اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد؛

  پیش بینی وزش باد نسبتا شدید همراه با گردوخاک در استان

  اداره کل هواشناسی برای اغلب نقاط استان از جمله شهرستان مشهد، وزش باد نسبتا شدید همراه با گردوخاک با احتمال بارش پراکنده باران در نواحی شمالی و کوهستانی پیش بینی کرده است.

 • پیش بینی کاهش 10 درجه ای دمای هوای استان در روز دوشنبه
  یکشنبه, ۰۴ مهر ۱۴۰۰ ۱۰:۲۵
  اداره کل هواشناسی خراسان رضوی اعلام کرد؛

  پیش بینی کاهش 10 درجه ای دمای هوای استان در روز دوشنبه

  اداره کل هوانشاسی برای اغلب نقاط استان از جمله شهرستان مشهد، کاهش 10 درجه ای هوا در روز دوشنبه با احتمال بارش رگبار پراکنده باران را پیش بینی کرده است.

No Cache
Gt: 4.2564306259155
Qt: 5.4496607780457