پیگیری

پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد

آدرس : مشهد، میدان شهدا، ساختمان مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل شهرداری مشهد(روبروی ساختمان شورای اسلامی شهر)، طبقه دوم
تلفن : ۰۵۱۳۱۲۹۱۳۷۸
پست الکترونیک :
No Cache
Gt: 2.36177333196
Qt: 2.6961936950684